Попередня програма XVII Конгресу СФУЛТ

Попередня програма XVII Конгресу СФУЛТ (Увага! З часом можуть бути внесені зміни).

Тернопіль, 20-22 вересня 2018 року

 

ПРОГРАМА

 

ВІДКРИТТЯ

20 вересня (четвер) 2018 року 1500 – відкриття XVII конгресу СФУЛТ,  Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка.

Вступне слово:

професор Базилевич Андрій  президент Світової Федерації Українських Лікарських Товариств

Академік Любомир Пиріг почесний президент Світової Федерації Українських Лікарських Товариств

Професор Корда Михайло – ректор ТДМУ

Вітальні промови (до 3-5 хвилин):

 1. Уляна Супрун – в.о. міністра охорони здоров’я України
 2. Степан Барна – губернатор ТОДА
 3. Віктор Овчарук – голова Тернопільської облради
 4. Сергій Надал – мер м.Тернопіль
 5. Віталій Цимбалюк – президент НАМН України
 6. Олег Мусій – народний депутат
 7. Микола Тищук – голова правління ВУЛТ
 8. Роксолана Горбова – віце-президент СФУЛТ, США
 9. Василь Антонів – голова УЛТН, Російська Федерація
 10. Волидир Мороз – голова УЛТН, Німеччина
 11. Василь Князевич – голова правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

20 вересня 2018 року 1600 - 1800 -  пленарне засідання

Головуючі: Андрій Базилевич, Роксолана Горбова, Михайло Корда.

 1. «Сьогодення СФУЛТ» (Андрій Базилевич, проф.. д-р мед наук, президент СФУЛТ)
 2. «Робота УЛТ у США» (Роксолана Горбова)
 3. «Лікарське самоврядування versus ліцензування професійної діяльності лікарів: світоглядний і практичний виміри» (голова правління ВУЛТ, Микола Тищук, Одеса, Київ)
 4. «Лікарське самоврядування: погляд Української Асоціації сімейної медицини»

(Лариса Матюха, Київ, Україна)

 1. «Реформи охорони здоров’я України: можливості і перспективи»

(Костянтин Надутий – голова експертної ради)

 1. «Система управління якістю медичної допомоги: перспективи для України»

(Гук А.П, Степаненко А.В. м. Київ, Українська медична експертна спільнота)

 1. «Професійна автономія і професійна відповідальність лікарів. Безперервний професійний розвиток і освіта»

(Олександр Толстанов, проф., д-р мед наук, НАМПО, проректор)

 1. «Національний перелік лікарських засобів як інструмент доступу пацієнтів до лікарських засобів» (Ілик Р.Р., Олещук О.М., м. Київ, м. Тернопіль, Україна, Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України).

20 вересня 2018 року 1800 – 1930  фуршет 2-й поверх драмтеатру.

20 вересня 2018 року  з 1930 – вистава Коломийського академічного українського драматичного театру «У неділю рано зілля копала» (О.Кобилянська).

21 вересня (п’ятниця) 2018 року 1000 – 1400

 

Науковий симпозіум

ХІРУРГІЯ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАЦІЯ (ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ, ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ, ОНКОЛОГІЯ, ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ, УРОЛОГІЯ, ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ, РЕНТГЕН-ЕНДОХІРУРГІЯ, ПЛАСТИЧНА ТА КОСМЕТИЧНА ХІРУРГІЯ)

Головують: проф.. Дзюбановський І.Я., проф.. Яшан О.І., проф.. Цвях А.І., проф.. Галайчук І.Й., проф.. Бігуняк В.В., проф.. Гнатів В.В., д.м.н. Турчин М.В.

«ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА У ХВОРИХ З ГОСТРИМИ ВИРАЗКОВИМИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»

П.Д. Фомін, С.Й. Запорожан

м. Київ, м. Тернопіль,Україна,  Національний медичний університет ім.. О.О. Богомольця, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«РЕНТГЕН-ЕНДОВАСКУЛЯРНА ХІРУРГІЯ ГОСТРИХ АБДОМІНАЛЬНИХ ТА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ КРОВОТЕЧ»

В. В. Бойко, Ю. В. Авдосьев,  В. П. Польовий,  І. Я. Дзюбановський

м. Харків, м. Чернівці, м. Тернопіль, Україна, НДІ «Невідкладної та загальної хірургії ім. В.Т. Зайцева» НАМНУ, Буковинський медичний університет МОЗ України, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університеит імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ»

В.П. Андрющенко

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького МОЗ України

 

«СТРАТЕГІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПЕРИТОНІТУ»

І.Ю.Полянський, В.І. Москалюк

м. Чернівці, Україна, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

 

«СПРИЯННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОМУ ВІДНОВЛЕННЮ ЖЕРТВАМ МОСКОВСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ»

В.Мороз

м. Мюнхен, Німеччина, УЛТ Німеччини

«ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ РЕПЕРФУЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ТКАНИН ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО РУСЛА АОРТО-СТЕГНО-ПІДКОЛІННОГО СЕГМЕНТУ В УМОВАХ ХРОНІЧНОЇ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ»

І.К. Венгер, О.Б. Колотило, С.Я. Костів, А.Р. Вайда, Н.І. Герасимюк

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 

«ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В ОНКОКОЛОПРОКТОЛОГІЇ»

С.Є. Подпрятов, С.С. Подпрятов

м. Київ, Україна, Київський міський лікувальний навчально-впроваджувальний центр електрозварювальної хірургії та новітніх хірургічних технологій

 

«ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА НЕДОСТАТНОСТІ КОЛОРЕКТАЛЬНИХ АНАСТОМОЗІВ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ ОБТУРАЦІЙНУ ТОВСТОКИШКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ»

А.Д. Беденюк, І.Я. Дзюбановський, С.Й. Гриценко, А.Я. Господарський

м.Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ УСКЛАДНЕНЬ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ»

С.М. Василюк, М.М. Вайнагій, В.М. Федорченко, А.Г. Шевчук, А.С. Василюк

м. Івано-Франківськ, Україна, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

 

«РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНІ ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ СТЕНОЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СТРАВОХОДУ»

В.О. Шапринський, Є.В. Шапринський

м. Вінниця, Україна, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

 

«ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ СТОМ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРАМИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ»

Карп С.Ю., Білинський Б.Т., Галай О.О., Дуда О.Р.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, КЗ ЛОР Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

 

«ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ»

С.Є. Подпрятов, м. Київ, Україна

м. Київ, Україна, Київський міський лікувальний навчально-впроваджувальний центр електрозварювальної хірургії та новітніх хірургічних технологій

 

«УСКЛАДНЕННЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТРАВМИ КІНЦІВОК»

І.Р. Трутяк

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«АБДОМІНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОЛІТРАВМІ НА РАННЬОМУ ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ»

А.І. Цвях, А.Я. Господарський, Р.В.Древницький

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«СПЕКТР УРАЖЕНЬ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У СЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ДАНИМИ 66-ГО ВІЙСЬКОВОГО МОБІЛЬНОГО ГОСПІТАЛЮ У 2015–2017 РОКАХ»

Ю.О. Гербіш, І.М. Семчишин, О.О. Семенюк

м. Львів, Україна, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, клініка отоларингології та офтальмології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

 

«МОРФОЛОГІЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО КРІОЗБЕРІГАННЯ»

Галайчук І.Й., Бігуняк В.В., Николюк В.Д., Дацко Т.В., Лотоцька О.М.,

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАТОКСЕНОІМПЛАНТАЦІЇ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ПОШКОДЖЕННЯХ РОГІВКИ»

М.В. Турчин

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

«Результати хірургічного лікування хворих з вентральними та інцізійними грижами за умовах поєднання морбідного ожиріння та неспецифічної дисплазії сполучної тканини»

П’ятночко В.І.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Дискретна подовжена післяопераційна санація очеревинної порожнини у хворих на гострий перитоніт»

Гринчук А.Ф., Гринчук Ф.В.

м. Чернівці, Україна, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

 

«Ультразвукова тромбоеластографія у виборі тактики лікування при післяопераційних венозних тромбозах»

Костів С.Я., Венгер І.К., Левицький А.В., Костів О.І., Зарудна О.І.

м. Тернопіль, Україна, “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”

 

«Комп’ютерна томографія у хворих на рак ободової кишки в лікарнях онкологічного і неонкологічного профілю»

Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Загурська Н.О.,

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Плоїдність – один із важливих факторів прогнозу пухлини»

Литвиненко О.О., Бугайцов С.Г., Литвиненко О.О., Шахрай Г.Ф.

м. Київ, Україна, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

 

«Діагностика і перебіг хронічної лімфоцитарної лейкемії в осіб літнього віку»

Шалай О.О., Виговська О.Я, Виговська Я.І, Барілка В.А., Логінський В.Є.

м. Львів, Україна, ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»

 

«Діагностика і хірургічне лікування поєднаних форм туберкульозу і раку легень»

Кошак Ю.Ф., Савенков Ю.Ф., Кузик П.В.

м. Тернопіль, Україна, КЗ «Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер», м. Дніпро, КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія», м. Київ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київський медичний університет

 

«Природжені тромбофілії як предиктори розвитку венозних та артеріальних тромбозів»

Решетило В.А., Сабадош Р.В., Совтус О.Ф.,

м. Івано-Франківськ, Україна, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

 

«Комплексне лікування хворих із синдромом діабетичної стопи в умовах поліморбідності»

Антощук Р.Я.

м. Луцьк, Україна, Волинський обласний госпіталь ветеранів війни

 

«Ректороманоскопія у пацієнтів, хворих на хронічний геморой»

Василюк С.М., Сідорук С.С.

м. Івано-Франківськ, Україна, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

 

«Сучасні підходи до лікування поліоніхомікозу з інкарнацією нігтів: клінічний досвід та авторські погляди»

 • Вергун А.Р., Кульчицький В.В., Вергун О.М., Красний М.Р.
 • м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«Вдосконалення аплікаційного ендоскопічного гемостазу при виразковій кровотечі»

Дутка І.І., Гринчук Ф.В.

м. Чернівці, Україна, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

 

«Темп декомпресії жовчних шляхів після ендоскопічного транспапілярного дренування у хворих на холедохолітіаз ускладнений обтураційною жовтяницею»

Ничитайло М.Ю., Дзюбановський О.І.

м. Київ, м. Тернопіль, Україна, Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Прооксидантний вплив артеріального джгута і реперфузії кінцівки»

Максимів Р.В., Горбань І.І., Стрельбицька І.В., Гудима Ан. А., Шацький В.В., Стахів О.В.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Вплив величини внутрішньочеревного тиску на прояви ішемічно-реперфузійних порушень та ефективність їх корекції тіоцетамом в експерименті»

Мельник О.І.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Вплив краніоскелетної травми на процеси ліпідної пеоксидації  у нирках щурів різного віку»

Сушко Ю.І., Гудима А.А.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Динаміка показників глутатіонової антипероксидазної системи печніки в гострий період тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті»

Угляр Т.Ю., Гудима А.А.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ, «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Роль мікро-РНК при онкологічній патології»

Литвиненко О.О., Бугайцов С.Г., Литвиненко О.О., Шахрай Г.Ф.

м. Київ, Україна, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

 

«Ультраструктурні зміни клітин крові у дітей з розлитим гнійним перитонітом»

Саюк С.М., Личковська О.Л., Галюк У.М., Ковалишин В.І., Мота О.М., Голько В.А.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«Перший досвід впровадження індивідуального підходу до діагностики і профілактики тромботичних ускладнень при гістеректомії»

Кривокульський Б.Д., Жулкевич І.В., Сухін В.С.

м. Тернопіль, Україна, Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер, “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”; м.Харків, ДУ Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України

 

«Комбіноване лікування раку щитоподібної залози»

Стернюк Ю.М., Березюк М.І., Лаба Л.І.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

21 вересня 2018 року, 9.30-13.00, актовий зал,

адміністративний корпус ТДМУ

Науковий симпозіум

«ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ (ПУЛЬМОНОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ, КАРДІОЛОГІЯ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ЕНДОКРИНОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ, АЛЕРГОЛОГІЯ, ГЕМАТОЛОГІЯ, ТОКСИКОЛОГІЯ, ГЕРОНТОЛОГІЯ, ПРОФПАТОЛОГІЯ, ФІТОТЕРАПІЯ, ГОМЕОПАТІЯ, НУТРИЦІОЛОГІЯ, ДІЄТОЛОГІЯ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ФІЗІОТЕРАПІЯ, КУРОРТОЛОГІЯ, ФАРМАКОЛОГІЯ, КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ)»

Головують: проф.. Швед М.І., проф.. Сміян С.І., акад.. Андрейчин М.А., проф.. Пасєчко Н.В., проф.. Мартинюк Л.П., проф.. Бабінець Л.С., проф.. Гребеник М.В., проф. Господарський І.Я., проф.. Андрейчин С.М., проф.. Мисула І.Р., проф.. Олещук О.М.

 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕВМАТОЛОГІЇ»

Сміян С.І.

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«СИНДРОМ БРЕДГАДА В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ»

Гребеник М.В.

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА АНЕМІЙ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ»

Головач І.Ю.

м .Київ, Феофанія

 

«ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ ТА ІНШІ ТРАНСМІСИВНІ ІНФЕКЦІЇ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ»

Андрейчин М.А, Корда М.М, Шкільна М.І.

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ: СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ, ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ»

Бабінець Л.С., Земляк О.С., Мельник Н.А.

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«БОЛЬОВИЙ СУГЛОБОВИЙ СИНДРОМ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»

Матюха Л.Ф.

м. Київ, Україна, голова асоціації сімейних лікарів України

 

«ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ – ПАНДЕМІЯ ЧИ ПРОБЛЕМА ЯКУ МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ»

Пасєчко Н.В., Наумова Л.В.

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ГЕНДЕРНО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ СОННИХ АРТЕРІЙ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ З СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ»

Скибчик В.А., Войтович М.О.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова

 

«МІСЦЕ ГОРМОНОЗАМІСНОЇ ТА МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ КЛІМАКТЕРІЧНОЇ КАРДІОМАПАТІЇ»

Швед М.І.

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«РАПТОВА СМЕРТЬ У СПОРТСМЕНІВ. ЕКГ КРИТЕРІЇ»

Полянсько О.С.

м. Чернівці, Україна, Буковинський державний медичний університет

 

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІПІЛУ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ДУЖЕ ВИСОКИМ КАРДІОВАСКУЛЯРНИМ РИЗИКОМ»

Ярема Н.І.

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Ефективність нового способу прогнозування ендотеліальної дисфункції у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки»

Півторак К.В., Феджага І.В.

м. Вінниця, Україна, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

 

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ЖІНОК»

Мартинюк Л.П.

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ЕФЕКТИВНЕ ПОЄДНАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ІНДУКТОРІВ ІНТЕРФЕРОНУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГАРЯЧЦІ ЗАХІДНОГО НІЛУ»

Козловський М.М., Лозинський І.М.

м. Львів, Україна, ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»

 

«ХРОНІЧНИЙ БІЛЬ В КЛІНІЧНИЙ ПРАКТИЦІ – СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ»

Андрейчин С.М.

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ЇЖА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ»

Матасар І.Т., Петрищенко Л.М., Луценко О.Г., Матасар В.І., Нечипорук Б.В.

м. Київ, Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Національний телеканал «Україна»

 

«Дифтерія в Україні у 2008–2017 роках»

Мотика О.І., Малова О.С., Слесарчук О.М., Сіренко І.С.

м. Львів, Україна, Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 

«ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ СИНДРОМУ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ»

Солейко Л.П., Солєйко О.В., Башинська В.П., Линдюк О.Р.

м. Вінниця, Україна, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

 

«Саркопенія та її взаємозв’язок з артеріальною гіпертензією у хворих старших вікових груп»

Масік Н.П., Каландей К.Я., Поніна С.І.

м. Вінниця, Україна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

 

«Декстрокардія в практиці лікаря внутрішньої медицини»

Мойсеєнко В.О., Дериземля І.В.

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київська міська клінічна лікарня № 3

 

«Виявлення ранніх ознак порушення скоротливості міокарда при стабільній ішемічній хворобі серця з допомогою speckle tracking ехокардіографії»

Твердохліб І.З., Середюк Н.М., Лозинська І.О.

м. Івано-Франківськ, Україна, Івано-Франківський національний медичний університет

 

«Імунозапальна активація при вторинних дилатаційних кардіоміопатіях»

Юзич І.А., Кияк Ю.Г., Лаповець Л. Є.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«Коморбідна патологія у хворих на подагру»

Ярема Н.З., Кучер С. В., Бількевич Н. А.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Вплив фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію на гуморальний імунітет при негоспітальній пневмонії»

Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Кучер С.В.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Показники гуморального імунітету при диференціальній діагностиці бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень»

Витриховський О.Я.

м. Львів, Україна, КУ ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»

 

«Туберкульоз легень у пацієнтів похилого і старечого віку»

Грищук Л.А., Рудик В.Д., Панькевич М.В., Куземко М.М.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер

 

«Проблема туберкульозу – проблема сімейного лікаря»

Корнага С.І., Мандзій З.П., Тхорик Н.В., Тхорик Ю.А.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Відсоток випадків туберкульозу з розширеною резистентністю серед хворих на мультирезистентний туберкульоз залежно від давності захворювання»

Костюк К.А.

м. Хмельницький, Україна, Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер

 

«Особливості перебігу туберкульозу у трудових мігрантів»

Н.С. Кравченко, Л.Г. Кицай, О.М. Окусок, К.О. Луцишин

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Погляди Арсена Річинського на проблеми туберкульозу»

Мазур П.Є., Мазур Л.П., Горошко Є.Л., Мазур О.П., Чорний А.І.

м. Кременець, м. Тернопіль, Україна, Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», Тернопільська університетська лікарня

 

 

«Про доцільність застосування «холелесану» при хронічному некалькульозному холециститі та дискінезії жовчовивідних шляхів за даними міського гастроентерологічного відділення №1 5-ї клінічної лікарні м. Львова»

Гельнер З.А., Новосад А.Б., Івасівка Р.С., Матущак О.М., Короткий В.В., Крив’як П.Р.

м. Львів, Україна, Львівський медичний інститут, Львіський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«Структура ураження печінки у віддаленому періоді у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС»

Яцкевич О.Я., Яцкевич З.В., Корнійчук І.Ю., Пляцко М.Г.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Комунальна 4-та міська клінічна лікарня

 

«Раціональне харчування при подагричній нефропатії»

Мойсеєнко В.О., Крилова М.Г., Никула Т.Д., Брижаченко Т.П.

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

Київська міська клінічна лікарня № 3

 

«Зміни серцевої діяльності у посттиреотоксичному періоді»

Вадзюк С.Н., Супрунець Б.О.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Луцьк, Волинська обласна клінічна лікарня

 

«Порівняльна оцінка експериментальних моделей метаболічного синдрому та пошук нових маркерів діагностики»

Вороніна А. К., Максимова Л. О., Шаяхметова Г. М.

м. Київ, Україна, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

 

«Гіперхолестеринемія як маркер субклінічного гіпотиреозу»

Тимків І.В., Близнюк М.В., Венгрович О.З., Ромаш Н.І.

м. Івано-Франківськ, Україна, Івано-Франківський національний медичний університет

 

«Моніторинг епідемічної ситуації з рикетсійних інфекцій та гарячки ку в Україні у 2016–2017 роках»

Кушнір З.Г., Бек Н.Г., Чіпак Н.І., Топорович О.І.

м. Львів, Україна, Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 

«Особливості біологічних властивостей штамів francisella tularensis holarctica, що циркулюють на території України»

Нехороших З. М., Джуртубаєва Г. М., Пилипенко Н. В., Процишина Н. М., Ковбасюк О. В., Маньковська Н. М.

м. Одеса, Україна, Державна Установа «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечникова МОЗ України»

 

«Вплив пробіотиків на перебіг гострих респіраторних інфекцій у дітей і підлітків»

Павлій Р.Б., Дарміць-Павлій Є.Ю.

м. Львів, Україна, Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, комунальна 4-а мiська полiклiнiка м. Львів

 

«Моніторинг перебігу дерматиту, асоційованого з нетриманням за допомогою категоризаційного інструменту GLOBIAD»

Когут І.Й., Галникіна С.О.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Вивчення дозозалежності сухого екстракту листя шовковиці білої»

Дуб А.І., Стечишин І.П.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Формування інформаційно-методологічного підгрунтя моделі лікової політики на основі оцінки рівня захворюваності серед молоді»

Заремба Н. І., Зіменковський А. Б., Ковальська О. Р.

м. Львів, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«Дослідження впливу похідного 1,3-оксазол-4-іл-фосфонової кислоти на фосфодіестеразну активність у щурів з артеріальною гіпертензією»

Ніженковька І.В., Седько К.В.

м. Київ, Україна, Національний Медичний Університет імені О.О. Богомольця

 

«Вплив поєднаного використання магнітотерапії і лазеротерапії на клінічні прояви і лейкоцитарний індекс інтоксикації у хворих на ревматоїдний артрит»

Кишко Т.В., Кишко М.М., Бичко М.В.

м. Ужгород, Україна, Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака,

Ужгородський національний університет

 

«Роль електрокардіографії у діагностиці гіпертрофії лівого шлуночка»

Середюк Н.М., Вербовська О.С., Казьмірук В.М., Скакун О.З.

м. Івано-Франківськ, Україна, Івано-Франківський національний медичний університет

21 вересня 2018 року, 930 - 1300, зал №1, адміністративний корпус ТДМУ

Науковий симпозіум

 

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ (ПСИХОЛОГІЯ, ПСИХОТЕРАПІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, НАРКОЛОГІЯ, РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ, НЕТРАДИЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ, РАДІО-ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА)

 1. Головують: проф. Шкробот С.І., проф. Венгер О.П., проф. Жулкевич І.В., доц. Гудак П.С., проф. Сохор Н.Р., к.м.н. Гук А.П.

 

«ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРОНТАЛЬНОГО ЕНДОСКОПІЧНОГО ТРАНСКОРТИКАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ПАТОЛОГІЇ ІІІ ШЛУНОЧКУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ»

Гук А.П., Паламар О.І., Тесленко Д.С., Оконский Д.І, Аксьонов Р.В.

м. Київ, Україна, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»

 

«ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГРИЖАМИ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА МЕТОДОМ ПУНКЦІЙНОЇ ЛАЗЕРНОЇ МІКРОДИСКЕКТОМІЇ»

Педаченко Є.Г., Педаченко Ю.Є., Крамаренко В.А., Танасійчук О.Ф., Хижняк М.В. , Красиленко О.П., Фурман А.М., Макеєва Т.І.

м. Київ, Україна, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»

м. Київ, Україна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

 

«ІНТЕНСИВНІСТЬ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ВЕНТРАЛЬНИХ ДЕКОМПРЕСИВНО-СТАБІЛІЗУЮЧИХ ВТРУЧАНЬ НА ШИЙНОМУ РІВНІ»

Слинько Є.І., Нехлопочин О.С.

м. Київ, Україна, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»

 

«ЕНДОСКОПІЯ У ХІРУРГІЇ ОСНОВИ ЧЕРЕПА»

Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В. Оконський Д.І. Тесленко Д.І.

м. Київ, Україна, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»

 

«АНТИАНГІОГЕННА ТАРГЕТНА ТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ ЗЛОЯКІСНИХ ГЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН»

Главацький O.Я., Земскова O.В., Васильєва І.Г., Шуба I.М., Пилипас O.Ю.

м. Київ, Україна, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»

 

«ХІРУРГІЧНЕ ЛУКУВАННЯ НЕПУХЛИННИХ ПАРА ІНТРАВЕНТРИКУЛЯРНИХ КІСТ У ДІТЕЙ»

Михалюк В.С., Марущенко Л.Л., Вербова Л.М., Проценко І.П., Свист А.О., Гавриш Р.В., Марущенко М.О.

м. Київ, Україна, Державна установа “Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова” НАМН України,

м. Київ, Україна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

 

«НЕЙРОТРАВМА: АЛЬТЕРНАТИВНІ РІШЕННЯ В СКЛАДНИХ ТА УСКЛАДНЕНИХ ВИПАДКАХ»

П.С. Гудак

м. Тернопіль, Україна, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

 

 «РОЗВИТОК НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ»

Гук А.П., Степаненко А.В.

м. Київ, Україна, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»

 

«68Ga-ПСМА ПЕТ – УЛЬТРАСУЧАСНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ»

Король П.О., Ткаченко М.М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

Київська міська клінічна лікарня № 12, Київ, Україна

 

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ФАРМАКОТЕРАПІЇ У ВІДНОВНИЙ ПЕРІОД ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ»

Степаненко І.В., Попова І.Ю., Лихачова Т.А.

м. Київ, Україна, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»

 

«ХАРАКТЕР ПСИХОЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЛАТЕРАЛІЗАЦІЇ ВОГНИЩА ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ»

Попова І.Ю., Степаненко І.В., Лихачова Т.А.

м. Київ, Україна, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»

 

«ІНСУЛЬТ У ВАГІТНИХ»

Боженко Н.Л., Боженко М.І.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«ВПЛИВ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ НА ЦЕРЕБРАЛЬНУ ГЕМОДИНАМІКУ У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ В ПОЄДНАННІ З ДОРСОПАТІЯМИ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА»

Степаненко І.В., Попова І.Ю., Лихачова Т.А.

м. Київ, Україна, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»

 

«ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ПІДТИПІВ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ»

Сохор Н.Р.

м. Тернопіль, Україна,  ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ДЕЯКІ КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У ХВОРИХ У ВІДНОВНОМУ ТА РЕЗИДУАЛЬНОМУ ПЕРІОДАХ АНЕВРИЗМАЛЬНОГО СУБАРАХНОЇДАЛЬНОГО КРОВОВИЛИВУ»

Дуве Х.В.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ  ГЕНЕТИЧНИХ ЕНЦЕФАЛІТІВ»

Шкробот С.І.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 

«ОПТИКОМІЄЛІТ ДЕВІКА: ДЕЯКІ КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ»

Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю.

м. Тернопіль, Україна,  ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ: СУЧАСНА ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ»

Гудак П.С.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«КЛІНІКО-РАДІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІМФОАДЕНОПАТІЙ»

Жулкевич І.В.

м. Тернопіль, Україна,  ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ДЕПРЕСИВНО-ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ»

Венгер О.П.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ З ГІДРОЦЕФАЛІЄЮ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ»

Шкробот С.І., Насалик Р.Б.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДАЛЕНОГО ПЕРІОДУ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ»

Салій З.В.
м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

21 вересня 2018 року, 9.30-13.00, зал №3, адміністративний корпус ТДМУ

Науковий симпозіум

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ, ПЕДІАТРІЯ, ГЕНЕТИКА»

Головують: проф. Бойчук А.В., проф. Банадига Н.В., проф. Геряк С.М., проф. Павлишин Г.А., проф. Боярчук О.Р., проф. Маланчук Л.М.

 

«СOMPLEX TREATMENT OF INFERTILITY IN WOMEN WITH OBESITY AND POLYCYSTIC OVARY SYNDROME»

S.Ya. Solskyy, O.P. Gnatko, V.S. Solskyy, A.I. Chubatyy

Kyiv, Ukraine, Bogomolets National Medical University, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine

 

 

«СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ»

Н.В. Банадига

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України»

 

 

«СERVICAL CONDITION IN PREGNANT WOMEN AFTER DESTRUCTIVE METHODS OF CERVICAL TREATMENT»

O.P. Gnatko, N.G. Skuriatina

Kyiv, Ukraine, O.O. Bogomolets National Medical University

 

 «ПЕРВИННІ ІМУНОДЕФІЦИТИ У ДІТЕЙ: РЕГІОНАЛЬНІ, НАЦІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ»

О.Р. Боярчук1, А.П. Волоха2, Т.В. Гаріян1, Л.М. Дмитраш3

м. Тернопіль, м. Київ, м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»1, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика2, Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня3

 

 «СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ЛІКАРІВ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ»

С.М. Геряк, І.В. Корда, Н.І. Багній, О.Є. Стельмах, Н.В. Петренко

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 «ОСУЧАСНЕННЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ»

С.Й. Запорожан, Т.О. Воронцова, Л.А. Волянська, І.О. Крицький, В.О. Синицька

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України»

 

 «СИНДРОМ ЗАТРИМКИ РОЗВИТКУ ПЛОДА»

А.В. Бойчук, В.В. Овчарук, В.В. Сопель, В.С. Шадріна

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 «ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ НЕПЛІДДЯ В УКРАЇНІ»

І.В. Корда

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

 

 «ДЕФІЦИТ ВІТАМІНУ D У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Н.І. Балацька

м. Київ, Україна, ПНЗ «Київський медичний університет»

 

 «ПРОБЛЕМИ НЕВИНОШУВАННЯ У ВАГІТНИХ З КАРДІАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ НА ФОНІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ»

С.М. Геряк, Н.І. Багній, В.Ю. Добрянська

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 «РЕГІОНАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ І ЕТАПУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «FEMINITY OF THE FUTURE»»

Л.М. Маланчук, В.М. Мартинюк, С.Л. Маланчук, В.В. Куценко

м. Тернопіль, Україна, «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 «СПІВПРАЦЯ ПАЦІЄНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЛІКАРСЬКИХ АСОЦІАЦІЙ У НАДАННІ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ОРФАННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ»

О.Р. Боярчук, К.Т. Глушко, М.І.Кінаш, М.В. Кошманюк

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», Громадська організація «Об’єднання батьків дітей з розщілиною хребта і гідроцефалією «Сяйво Духу»

 

 «РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ ЯК ІНДИКАТОРА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ОСІБ 1968–1986 РОКІВ НАРОДЖЕННЯ, ЯКІ ПРОЖИВАЛИ НА НАЙБІЛЬШ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ»

Н.В. Гунько, М.І. Омельянець, С.В. Масюк, О.М. Іванова, Н.В. Короткова

м. Київ, Україна, Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

 

«КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ»

Ю.Б. Якимчук, В.С. Коптюх, О.М. Якимчук

м. Тернопіль, Україна, «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 «СИМУЛЯЦІЯ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ОСНОВАМ НЕОНАТОЛОГІЇ»

Е.І. Бурбела, Л.А. Волянська, У.М. Мудрик

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 «ДИСГОРМОНАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ»

Л.І. Голота

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

 

«Кислотно-лужний стан крові у вагітних після органозберігаючого лікування пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників»

О.О. Єгоров

м. Харків, Україна, Харківська медична академія післядипломної освіти,

Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2

 

«Частота остеопенічного синдрому серед дітей із кіфосколіотичною хворобою (за даними денситометрії)»

І.А. Афанасьева , Н.В. Хайтовіч , І.В. Андрущенко

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

 

«Впровадження сучасних методів оцінки стану плода під час вагітності високого перинатального ризику»

Т.П. Яремчук

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«Планове хірургічне лікування вагітних з первинним симптомним хронічним захворюванням вен нижніх кінцівок з короткотерміновим перебуванням в акушерському стаціонарі»

В.М. Антонюк-Кисіль, І.Я. Дзюбановський, В.М. Єнікеєва, С.І.Лічнер, В.М. Липний

м. Рівне, м. Тернопіль, Україна, Комунальний заклад «обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради, ДВНЗ «Тернопільський медичний університет ім. І.Я. Горбачевского МОЗ України»

 

«Особливості ципоротекції слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у підлітків з харчовою гіперчутливістю за даними імуногістохімічного дослідження»

В.С. Березенко1, Т.А. Богданова1, М.С. Кротевич2

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця1, Національний інститут раку2

 

«Позитивні результати лікування препаратом есмія (уліпристалу ацетат) жінок перименопаузального періоду з множинною вузловою лейоміомою матки»

Т.П. Яремчук, В.Г. Корнієнко

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«Сучасні технології вирішення актуальних питань репродуктивного здоров’я»

Н.М. Галишич, Н.О. Данкович

м. Львів, Україна, Львівський медичний центр «Мати та дитина»

 

«Особливості прегравідарної підготовки хворих з ендометріозом»

А.В. Бойчук, О.І. Хлібовська, О.Ю. Курило, В.І. Коптюх

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Хронічне метаболічне запалення як складова патогенезу бронхіальної астми у дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням»

О.П. Волосовець, С.П. Кривопустов, А.В. Купкіна

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

«Клініко-діагностичні критерії окремих дефектів рухомості лейкоцитів»

Л.А. Волянська, Я.В. Рогальська

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України»

 

«Сучасні аспекти атрофічного вагініту»

М.Д. Гресько

м. Чернівці, Україна, ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»

 

«Оцінка батьками якості життя, пов’язаної зі здоров’ям дітей з тяжкою формою гемофілії А»

А.І. Маркін, Л.Я. Дубей, О.О. Семенюк

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Міська дитяча клінічна лікарня

 

«Стан лімфоцитарної ланки імунітету у жінок з перериванням вагітності в різні терміни»

С.В. Коровай

м. Харків, Україна, Харківська медична академія післядипломної освіти

 

«Особливості перебігу ендометріозу, асоційованого з тиреоїдною дисфункцією при безплідді у жінок репродуктивного віку»

М.І. Грицько

м. Львів, Україна, Національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«Клінічне значення helicobacterpyloricaga – статусу дітей з хронічним гастритом» 

А.Б. Волосянко, О.В. Мойсеєнко

м. Івано-Франківськ, Україна, Івано-Франківський національний медичний університет

 

«Оцінка ступеня тяжкості прееклампсії у вагітних з раннім та пізніми її проявами»

Бен Амор Маріам, О.П. Гнатко, Ю.Л. Марущенко

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

«Діагностика синдрому Ніймеген в практиці педіатра»

Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, І.Р. Сагаль

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України»

 

«Радіація, вади невральної трубки та мікроцефалія»

В.Є. Вертелецький 1, Л.С. Євтушок 1,2, О.Д. Комов 3, Р.П. Шустик 2,

І.П. Кузнецов 4, С.Ф. Лапченко 1,5, Д.Р. Ахмеджанова 1,6, Н.О.  Зимак-Закутня 1,6

м. Київ, м. Рівне, м. Луцьк, м. Хмельницький, Україна, Міжнародний благодійний фонд (МБФ) «ОМНІ-мережа для дітей» 1, Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені В. Поліщука2, Державна установа «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 3, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки4, Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання5, Хмельницький міський перинатальний центр6

 

«Оцінка ефективності комбінованого лікування зовнішнього генітального ендометріозу і його вплив на стан оваріального резерву яєчників»

С.Я. Сольський, А.І. Чубатий

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

 

«Диференційована гормональна терапія гіперплазій ендометрію у жінок з екстрагенітальною патологією»

М.В. Гроховська

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО

 

21.09.18 року   930 - 1300   Зал № 10, біологічний корпус ТДМУ

 

Науковий симпозіум

 

«УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МЕДИЧНА ОСВІТА (ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ, МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, ДЕМОГРАФІЯ, СИНОЛОГІЯ, ГІГІЄНА)»

 

Головуючі: проф. Сатурська Г.С., проф. Шульгай А.Г., проф. Кашуба М.О., доц. Романюк Л.М., доц. Литвинова О.Н.

 

 

«УКРАЇНСЬКА МЕДИЦИНА ПЕРЕД ВИКЛИКОМ ГІДНОСТІ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИ»

Луць І., Яремак К.В.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«ПІДҐРУНТЯ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НЕІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНІ»

Грузєва Т.С., Галієнко Л.І.

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

«СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

Гук А.П, Степаненко А.В

м. Київ, Україна, Українська медична експертна спільнота

 

«СТАН ДИХАЛЬНОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМ У ДІТЕЙ, ПЕРЕМІЩЕНИХ ІЗ ЗОНИ КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ»

Колпаков І.Є., Степанова Є.І., Леонович О.С., Сорока А.О., Срібна В.Д.,  Вдовенко В.Ю.

м. Київ, Україна, Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

 

«СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ, ПЕРЕМІЩЕНИХ ІЗ ЗОНИ КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ»

Степанова Є.І., Позниш В.А., Гриценко Т.В., Шепелюк Т.В., Алексейчук Т.В., Колпаков І.Є., Вдовенко В.Ю.

м. Київ, Україна, Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

 

«РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ПОПУЛЯЦІЇ ХЛОПЧИКІВ 9-РІЧНОГО ВІКУ м. ЛЬВОВА»

Федоренко В.І., Риза Л.В., Кіцула Л.М., Козак Л.П.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА КЛІНІЧНИХ БАЗАХ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ»

Синиця В.В., Гриновець В.С., Довганик В.В.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«УПРАВЛІННЯ І ОРҐАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МЕДИЧНА ОСВІТА

Застосування інтерактивних методів навчання з метою тренування комунікативних навичок майбутніх лікарів»

Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Кучер С.В.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«МОЖЛИВОСТІ АНТИПЛАГІАТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЕКІЛЬКОХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ (ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ВАЛІДНОСТІ) В НАУКОВОМУ ВІДДІЛІ МЕДУНІВЕРСИТЕТУ З ОДНОЧАСНИМ ЗАЛУЧЕННЯМ ДЕСКТОПНИХ ПРОГРАМ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ: АВТОРСЬКІ АЛГОРИТМИ В КОНТЕКСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ»

Вергун А.Р., Чоп’як В.В., Наконечний А.Й., Негрич Т.І., Надрага О.Б.,

Ягело С.П., Огоновський Р.З., Вергун О.М., Ярко Н.Б.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«ВИКЛАДАННЯ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ»

Костик О. П., Ільницький І. Г., Чуловська У. Б., Вольницька Х. І., Луцишин Т. В., Піскур З. І., Заверуха О. Я., Галишич Н. М., Суворкіна І. В.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«ЗНАЧУЩІСТЬ СИНЕРГІЇ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК (SOFT AND HARD SKILLS) ДЛЯ ІННОВАТОРА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

Найда І., Горбань А., Кучер О.

м. Київ, Україна, ГС «Центр інновацій “Сходи в Майбутнє”»

 

«ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ВУЗІ»

Тимків І.С., Остафійчук С.О., Ромаш І.Б.

м. Івано-Франківськ, Україна,  Івано-Франківський національний медичний університет

 

«ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ, ЛІКАРСЬКЕ НАЗИВНИЦТВО (МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОҐІЯ) ВИДАТНИЙ СТОМАТОЛОГ – ПРОФЕСОР М.Ф.ДАНИЛЕВСЬКИЙ»

Борисенко А.В., Дікова І.Г.

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

«ЛІКАР МИХАЙЛО ГИЖА – В’ЯЗЕНЬ КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО ТАБОРУ В БЕРЕЗІ КАРТУЗЬКІЙ 1934 РОКУ»

Мазур П.Є.1, Горошко Є.Л.1, Мазур О.П.2, Мазур Л.П.

1 м. Кременець, Україна, Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського, 2 м. Тернопіль, Тернопільська університетська лікарня, 3 м. Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«ФОНЕНДОСКОП В РУКАХ СКРИПАЛЯ»

Солейко Л. П., Солєйко О. В., Линдюк Н. О.

м. Вінниця, Україна, Вінницький національний медичний університет ім.. М. І. Пирогова

 

«МЕДИЧНА ОСВІТА У ЛЬВОВІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ»

Стернюк Ю.М., Федущак А.Л.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«ДЕЯКІ ТРУДНОЩІ КАРДІОЛОҐІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОҐІЇ»

Крушинська Н.А., Нечаїв С.В.

м. Київ, Україна

 

 

«УКРАЇНСЬКІ НАЗВИ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН З ЇХНІМИ ЛАТИНСЬКИМИ ТА ТУРКМЕНСЬКИМИ ВІДПОВІДНИКАМИ»

Нечай С.

м. Київ, Україна, Історико-термінолоґічна комісія Всеукраїнського Лікарського Товариства

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ І ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ У БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Погорельчук Т. Я1., К. І. Бодня2, О. П. Данько3, Л. П. Мельник4, В. А. Напханюк4

1 Відокремлений підрозділ «Білгород-Днестровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної Установи “Одеський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України”», м. Білгород-Дністровський, Одесська обл.

2 Харківська медична академія послядипломної  освіти, факультет громадського здоров’я,м. Харків

3 Державна Установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України», м. Київ,

4 Державна установа «Одеський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України», м. Одеса,

5 Білгород-Дністровське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області», м. Білгород-Дністровський, Одесська обл.

6 Комунальне некомерційне підприємство «Шкірно-венерологічний диспансер» Одеської обласної ради, м. Одеса

7 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка-Мед-Аккерман»

 

«ДОСВІД ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ IQ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У СВІТЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛІКАРІВ»

Бачинський П.П., Цігнадзе Т.П.

м. Дніпро, Україна, Дніпровський Національний університет ім. Олеся Гончара, факультет медичних технологій діагностики, соціології та реабілітації; обласна дитяча клінічна лікарня

 

«СЛІД ВИРІШЕННЯ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ БІОЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ МОВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОСТІ»

Бачинський П.П., Цігнадзе Т.П.

м. Дніпро, Україна, Дніпровський Національний університет ім. Олеся Гончара, факультет медичних технологій діагностики, соціології та реабілітації; обласна дитяча клінічна лікарня

 

21 вересня 2018 року, 930 – 1300, лекційна аудиторія №9, стоматологічний корпус ТДМУ вул. Чехова, 3

Науковий симпозіум

«СТОМАТОЛОҐІЯ, ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРҐІЯ»

Головують: проф. Лучинський М.А., проф. Кордіяк А.Ю. ,проф. Авдєєв О.В., проф. Нагірний Я.П., д.м.н. Гасюк Н.В.

 

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ НАНОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ПЕРИОСТИТУ» 

Бєляєв П.В.

м. Вінниця, Україна, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

 

«СПОСІБ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОКРИВНИХ ПРОТЕЗІВ НА НИЖНІЮ ЩЕЛЕПУ»

Братусь-Гриньків Р.Р., Кордіяк А.Ю.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«СТОМАТОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ПЛІВКИ»

Гриновець І.С., Гриновець В.С.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«КОМПЛЕКСНА ПРОФІЛАКТИКА МНОЖИННОГО КАРІЄСУ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ»

Лучинський М.А.1, Рожко В.І.2, Басіста А.С.2

м.Тернопіль, Україна, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”1, м. Чернівці, Буковинський державний медичний університет”2

 

«ЗАСТОСУВАННЯ ДВОШАРОВИХ ПЛІВОК З ДЕКАМЕТОКСИНОМ І ТІОТРИАЗОЛІНОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА»

Петришин О.А., Сулим Ю.В

м.Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра терапевтичної стоматології

 

«СТУПІНЬ ДИСБІОЗУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ОСІБ ІЗ РЕАКЦІЯМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ»

Пясецька Л.В., Лучинський М.А.

м.Тернопіль, Україна, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”

«ГІНГІВОГЛІФІКА ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ОЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЯСЕН»

Ріпецька О.Р., Гриновець В.С., Демчина Г.Р., Петришин О.А.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«СТУПІНЬ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ АЛЬВЕОЛЯРНОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ З ОРТОДОНТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНДЕНСИТОМЕТРІЇ»

Савичук О.В., Фліс П.С., Немирович Ю.П., Філоненко В.В.

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

 

«ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ АКТИВАЦІЇ ПРЕПАРАТУ БЕТАДИН ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ВЕРХІВКОВОГО ПЕРІОДОНТИТУ»

Синиця В.В., Довганик В.В., Петришин О.А.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«ЦЕФАЛОМЕТРИЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ»

Фліс П.С., Філоненко В.В., Циж О.О.

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

«МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРАВЛЕНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ КСЕНОГЕННОГО ОСТЕОПЛАСТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ «CERABONE»»

Черненко В. М.

м. Харків, Україна, Харківська медична академія післядипломної освіти

 

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

 

«Рівень лізоциму в ротовій рідині дітей із дисметаболічними нефропатіями, які проживають у різних екологічних умовах»

Лучинський В.М., Лучинська Ю.І.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

 

«Розповсюдженність та oсобливості клінічного перебігу захворювань пародонта у хворих із різною супутньою патологією»

Лучинський М.А., Чорній Н.В., Манащук Н.В., Залізняк М.С., Бойцанюк С.І., Чорній А.В., Пацкань Л.О., Погорецька Х.В., Серватович А.М., Суховолець І.О.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України»

«Характеристика клітинного складу ясен відповідно до застосованих видів одонтопрепарування при протезуванні металокерамічними конструкціями в динаміці клінічних спостережень»

Радчук В. Б., Гасюк Н. В.

м. Тернопіль, Україна, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”

«Remodeling of the muscle tissue of temporomandibular joint area in rats with experimental diabetes»

Rubas L.V.

І.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine

 

«Покращення результатів лікування та профілактика зубощелепних аномалій у дітей»

Сафонкін О.А., Тимошенко А.В., Чмір О.Р.

м. Київ, Україна, ПП «Київмед»

 

«Використання стоматологічних плівок з амізоном для лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота»

Сулим Ю.В., Петришин О.А.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

«Усунення та профілактика шкідливих язикових звичок»

Фліс П.С., Філоненко В.В., Мельник А.О.

м. Київ, Україна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

«Гіпердонтія у 3D зображенні»

Голько В.А., Галюк У.М., Мота О.М., Саюк С.М., Скалецька Н.М.

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

21.09.18 року 12-13.00 засідання правління СФУЛТ,  аудиторія 1а

21 вересня 2018 року, 1500 – 1700 – НАУКОВА АСАМБЛЕЯ СФУЛТ (актова зала адміністративного корпусу ТДМУ)

 1. Розвиток системи охорони здоров’я: міжнародний досвід – народний депутат України, президент ВУЛТ, Олег Мусій.
 2. Професор і головннй радіолог медичної школи університету Штату Конектикат, США, Лев Волянський – «Підсилене гадолінієм зображення при розсіяному склерозі: чи можливий релякс? (“Gd-enhanced MRI of MS: Can we Relax?”)»
 3. Проф.. В. Антонів, Т.Антонів, Російська Федерація – «Тридцять два роки тому спалахнув Чорнобиль: іонізуюча радіація і рак гортані».
 4. Віктор Онуфрей, Пітсбург, США – «Сучасні технології променевої терапії для лікування раку простати»
 5. Wroblewski A., Szczecin Poland, Medecins Sans Frontieres Germany, Berlin, Emergency Italy, Milano – «Treatment of civilian victims in war conflicts and after terrorist attacks»
 6. Професор Неонілла Чухрієнко (Дніпро, Україна) «Народжені в Поділлі».
 7. Закриття XVII конгресe світової федерації українських лікарських товариств – президент А.Базилевич.

21 вересня 2018 року, 1800 – дружня вечеря, конгрес-центр «Червона калина».

22 вересня – круглий стіл, культурна програма (Духовний центр Зарваниця, Збаразький та Вишнівецький замки).

 

Міжнародний організаційний комітет XVII Конгресу СФУЛТ

Співголови оргкомітету:

Академік Любомир Пиріг, почесний президент СФУЛТ, Україна

Професор Андрій Базилевич, президент СФУЛТ, Україна

Професор Михайло Корда, ректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна

 

Заступники голови:

Д-р Олег Мусій, віце-президент СФУЛТ, президент ВУЛТ, Україна

Д-р Роксолана Горбова, віце-президент СФУЛТ, США

 

Члени оргкомітету:

 • Д-р Микола Тищук, голова правління ВУЛТ, Україна
 • Проф. Василь Антонів, голова УЛТ в Росії
 • Д-р Володимир Мороз, голова УЛТН, Німеччина
 • Д-р. Михайло Бобинець, голова УЛТ в Словаччині
 • Асоц. проф. Роман Крег , голова УЛТ в Великій Британії
 • Д-р Андрій Репецький, голова УАЛТП, США
 • Д-р Пьотр Стабішевський, голова УЛТ в Польщі
 • Проф. Микола Корпан, голова УЛТ в Австрії
 • Д-р Ігор Коцюмбас, голова УЛТ в Австралії
 • Д-р Лавро Богодар Кучинський, голова УЛТ в Бразилії
 • Д-р Олександра Гомола, голова УЛТ в Франції.

 

 

Науковий комітет XVII Конгресу СФУЛТ

Співголови:

Проф. Іван Кліщ, проректор з науково-педагогічної роботи ТДМУ

Проф. Микола Поліщук, Київ

 

Члени наукового комітету:

Проф. Микола Швед, Тернопіль

Проф. Степан Вадзюк, Тернопіль

Проф. Ігор Вакалюк, Івано-Франківськ

Проф. Нестор Середюк, Івано-Франківськ

Проф. Ігор Дзюбановський, Тернопіль

Проф. Олександр Зелінський

Проф. Ігор Македонський, Дніпро

Проф. Борис Білинський, Львів

Проф. Лариса Матюха, Київ

Акад. Михайло Андрейчин, Тернопіль

Проф. Олександр Фільц, Львів

Проф. Олег Шекера, Київ

Доц. Аким Литвак, Одеса

Доц. Богдан Божук, Київ

 

Відповідальний секретар А.Яніна

 

Національний оргкомітет XVII Конгресу СФУЛТ

 

Співголови Національного оргкомітету XVII Конгресу СФУЛТ

Д-р Микола Тищук, Одеса

Проф. Леонід Грищук, Тернопіль

 

Члени оргкомітету

Д-р Ігор Найда, Ірпінь-Київ

Д-р Ігор Паньків, Тернопіль

Д-р Олег Дуда, Львів

Д-р Зоряна Жукровська, Львів

Д-р Андрій Іванців, Львів

Доц. Олексій Хонда, Київ

Доц. Іван Мельник, Івано-Франківськ

Д-р Станіслав Нечаїв, Київ

Д-р Сергій Гаврилюк, Київ

Д-р Світлана Мушак, Київ

Доц. Юліан Мицик, Львів

Д-р Наталія Зимак–Закутня, Хмельницький

Д-р Олена Євстігнеєва, Київ

Д-р Петро Мазур, Тернопіль

Д-р Костянтин Надутий, Київ

Д-р Іван Сорока, Київ

Д-р Даніель Карабаєв

 

 

Локальний оргкомітет XVII Конгресу СФУЛТ

 

Співголови комітету

Проф. Степан Запорожан, проректор з лікувальної роботи ТДМУ

Проф. Ігор Дзюбановський, Тернопіль

Кан. мед .наук Віктор Овчарук, Тернопіль, голова облради

 

Члени оргкомітету

Проф. Ігор Галайчук, Тернопіль

Проф. Володимир Бігуняк, Тернопіль

Проф. Степан Вадзюк, Тернопіль

Проф. Микола Швед, Тернопіль

Проф. Леонід Грищук, Тернопіль

Доц. Роман Свистун, Тернопіль

Д-р Любомир Білик, Чортків

Д-р Петро Мазур, Кременець

Д-р Ігор Паньків, Тернопіль

Д-р Володимир Богайчук, Тернопіль

Д-р Ростислав Левчук, Тернопіль

Д-р Василь Ференц, Монастириськ

Д-р Микола Риндюк, Шумськ

К.м.н Любомир Синоверський, Борщів

Д-р. Євген Дутка, Теребовля

Доц. Надія Ярема, Тернопіль

Доц. Ігор Леськів, Тернопіль

Доц. Ірина Сагаль, Тернопіль

Д-р Олександр Говда, Тернопіль

Д-р Леся Копач, Тернопіль

Д-р Ольга Пашкутська, Тернопіль

Д-р Ірина Кучер, Тернопіль

Д-р Світлана Лотоцька-Кучер, Тернопіль

 

Залиште свій коментар

коментарів

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>