ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ХVІI З’ЇЗДУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Стягнути інформаційний лист (та форму реєстрації)

 

Стягнути інформаційний лист (та форму реєстрації)

 

Вельмишановний Колего!

Запрошуємо Вас і Ваших співробітників взяти участь в наукових заходах ХVІI З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства з міжнародною участю1, який відбудеться 14–16 листопада 2019 року в місті Полтаві на базі Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава, вул. Шевченка, 23
Реєстраційна форма: https://goo.gl/forms/12rWuTBsJZ1k4x4T2

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ
ХVІI З’ЇЗДУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

1. Лікарське самоврядування, професійна автономія і професійна відповідальність лікарів. Безперервний професійний розвиток і освіта.
2. Зміни в охороні здоров’я в Україні: (і) реформування системи фінансування первинної та вторинної ланок надання медичної допомоги в Україні; (іі) громадське здоров’я; (ііі) фінансування, перспективи запровадження національного медичного страхування; (іv) медична освіта, управління (менеджмент) в охороні здоров’я, ліцензування, сертифікація, акредитація тощо.
3. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: роль і місце стоматологічної допомоги.
4. Наукові здобутки та інноваційні технології в сучасній медицині (за спеціальностями): (і) діагностика, лікування, профілактика; (іі) організація охорони здоров’я та медичної допомоги; (ііі) наукові дослідження та стандарти (додаток 2, субтитли а–ь).

З’їзд внесено до Реєстру наукових заходів МОН України і Реєстру з’їздів, конгресів, симопзіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2019 році (п.10 розділу «З’їзди»).

 

РЕЄСТРАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ УЧАСТІ

1. Вибір форми участі і реєстрація здійснюються самостійно шляхом он-лайн реєстрації за
посиланням https://goo.gl/forms/12rWuTBsJZ1k4x4T2 (рекомендується) або через офіс
ВУЛТ vult@ukr.net.
2. Усі зареєстровані лікарі, які сплатили реєстраційний внесок, отримають сертифікати
учасника/доповідача з вказівкою кількості балів по факту участі2: в дводенному (опція А)
або в одноденному (опція В) науковому симпозіумі чи сателітному заході (опція С).
3. При реєстрації повної участі реєстраційний внесок в І півріччі 2019 року є 300 грн.,
з 01 липня 2019 року – 350 грн., при реєстрації на місці події – 400 грн.
Сплачений внесок дає право участі в церемонії відкриття і у всіх наукових заходах
(за вибором учасника), отримання програми Конгресу, книги матеріалів,
сертифікатів симпозіумів, в яких лікар фактично брав участь3.
4. Реєстрація участі в одноденному симпозіумі дає право на участь у вибраному науковому
заході, отримання Програми симпозіума і сертифіката учасника/доповідача.
Реєстраційний внесок за участь в одноденному симпозіумі в І півріччі 2019 року є 200 грн.,
з 01 липня 2019 року – 250 грн., при реєстрації на місці події – 300 грн.
5. Членам ВУЛТ і студентам-медикам надається знижка 20 % (за умови сплати внеску до 01
листопада 2019 р.)
6. Розмір реєстраційного внеску не залежить від форми участі у З’їзді за рівнем наукової
активності. Сертифікується фактична участь як доповідача або учасника.
7. Оплата реєстраційного внеску здійснюється на той же рахунок, що й оплата друку тез4:
№26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736 У графі
призначення платежу вказується: Реєстраційний внесок за Прізвище Ім’я
ФОРМИ УЧАСТІ (за вибором учасника):
А – за рівнем наукової активності Б – за часом і обсягом участі
 з доповіддю5,
 зі стендовою доповіддю
 з виступом під час круглого столу
 без доповіді
 в повній програмі
 в науковій частині
 в окремому симпозіумі
 в сателітних заходах

ПУБЛІКАЦІЯ В МАТЕРІАЛАХ ХVІІ З’ЇЗДУ ВУЛТ

8. Тези доповідей і статті з проґрамних питань, оформлені з дотриманням вимог, наведених у
додатку 2, надсилаються на е-адресу sfulttz@ukr.net
9. Оплата друку стандартних тез (1600 знаків) –150 грн до 30 червня і 190 грн з 01 липня 2019 р.,
додатково сплачується по 100 гривень за кожну повну або неповну сторінку, що перевищує
стандартний об’єм (оплата друку у вартість книги матеріалів не входить).
10. Оплата здійснюється на рахунок6: №26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО
300711, ЄДРПОУ 20071736. В графі призначення платежу вказується:
Добровільний внесок, прізвище першого автора і три перші слова назви тез.
11. Кінцевий термін подачі матеріалів – 30 вересня 2019 p.
Участь в одноденному симпозіумі З’їзду – 5 балів, участь в сателітному заході (симпозіумі, конференції) -5 балів,
Участь в повній програмі З’їзду -10 балів, стендова доповідь – 20 балів, усна доповідь – 30 балів.
Бронювання місць і оплата проживання в готелях, дорожні витрати, оплата участі в дружній вечері, додаткових
матеріалів З’їзду, заходів соціальної програми (екскурсії, відвідування театру тощо) здійснюються самостійно.
Рекомендується робити оплату реєстраційного внеску і добровільного внеску за друк тез окремими платежами.
Відбір доповідачів здійснює науковий організаційний комітет.
До друку приймаються тези, що надійшли після попередньої оплати і реєстрації. Оплату можна здійснити платіжним
дорученням, банківською карткою, через платіжний термінал Приватбанку або іншого банку, поштовим переказом.

 

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ І СТАТЕЙ
ДЛЯ ДРУКУ В МАТЕРІАЛАХ ХVІІ З’ЇЗДУ ВУЛТ

1. Tези доповідей повинні відповідати тематиці. Мова публікації – українська, англійська
2. Формат друку: “Word for Windows”, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,0;
без ручних перенесень; аркуш А4 (210×297 мм), поля: з усіх боків – по 20 мм.
3. Стандартний об’єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має
перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку). При перевищенні кількості знаків тези
друкуються за умови доплати за кожну сторінку (до 1600 знаків), що перевищує зазначений обсяг.
Структура тез: а) НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ (великими літерами, жирним шрифтом);
б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється);
в) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур);
г) текст тез (усі абревіатури повинні бути розшифровані).
4. У правому верхньому куті вказується код програмного питання: цифра 1, 2, 3, 4.
5. До цифри 4 додається буква (а–ь) у відповідності з цим переліком:
а) акушерство та ґінеколоґія;
б) педіатрія;
в) кардіолоґія, ревматолоґія;
г) пульмонолоґія, фтизіатрія;
ґ) ґастроентеролоґія;
д) нефролоґія, уролоґія;
е) невролоґія, нейрохірурґія, психіатрія;
є) ендокринолоґія;
ж) імунолоґія, алерголоґія;
з) оториноларинґолоґія;
и) офтальмолоґія;
і) інфекційні хвороби, вірусолоґія, епідеміолоґія;
ї) дерматовенеролоґія;
й) психолоґія, психотерапія, сексопатолоґія, нарколоґія;
к) анестезіолоґія, реаніматолоґія, інтенсивна терапія;
л) хірурґія, трансплантолоґія, косметолоґія;
м) травматолоґія та ортопедія;
н) онколоґія; гематолоґія;
о) стоматолоґія, щелепно-лицева хірурґія;
п) рентгенолоґія, радіолоґія;
р) фармаколоґія, клінічна фармаколоґія, токсиколоґія;
с) фітотерапія, гомеопатія, нутриціолоґія, дієтолоґія;
т) спортивна, військова, космічна медицина;
у) геронтолоґія, профпатолоґія;
ф) курортолоґія, реабілітація і фізіотерапія;
х) санолоґія, гіґієна, лабораторна діаґностика;
ц) анатомія, гістолоґія, фізіолоґія, мікробіолоґія;
ч) судова медицина, патанатомія, патогістолоґія;
ш) нетрадиційні методи діаґностики і лікування;
щ) ґенетика, демоґрафія;
ю) управління і орґанізація охорони здоров’я, медична
освіта;
я) історія медицини, лікарське називництво (медична
термінолоґія);
ь) інші галузі медицини.
6. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і відредаґований автором. Редакція та Орґкомітет
З’їзду не несуть відповідальності за помилки авторів.
7. Вартість публікації одних тез доповіді (до 1600 знаків) – 150 грн до 30 червня 2019 року і 190 грн з
01 липня 2019 року. У випадку збільшення обсягу (понад 1600 знаків) публікація можлива у разі
доплати по 100 гривень за кожну додаткову сторінку (до 1600 знаків).
8. За бажання автора опублікувати повний текст статті, оплата її видруку здійснюється в розмірі 150
грн7 за кожну сторінку обсягом 2000 знаків, за умови її схвалення Науковим комітетом З’їзду.
9. У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей і статті не публікуються.
10. Для гарантованого включення публікації до книги матеріалів Конгресу здійсніть електронну
реєстрацію за посиланням https://goo.gl/forms/12rWuTBsJZ1k4x4T2.
11. У випадку труднощів з електронною реєстрацією надішліть тези на адресу sfulttz@ukr.net та
скан-копію або фото документу про оплату (квитанції, виписки тощо). В листі вкажіть основні дані
про себе згідно з анкетою (не потрібно, якщо здійcнена реєстрація).

Залиште свій коментар

коментарів

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>