РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ: “ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І ЛІКАРСЬКА СПІЛЬНОТА” (В РАМКАХ ХVІ КОНГРЕСУ СФУЛТ)

Київ, 22.08. 2016 р.                                                                                                                                                                                               Проект

РЕЗОЛЮЦІЯ        

КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ:
“ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
І ЛІКАРСЬКА СПІЛЬНОТА”

(В РАМКАХ ХVІ КОНГРЕСУ СФУЛТ)

 

І. Обговоривши ситуацію в охороні здоров’я населення України та приклади інших країн, що демонструють кращі практики організації охорони здоров’я та медичного забезпечення своїх громадян, учасники круглого столу зазначають, що:

 • рівень здоров’я нації є конкурентною перевагою та неодмінним чинником соціально-економічного зростання держави, важливою складовою національної безпеки, а відтак формування ефективної системи охорони здоров’я, спрямованої на збереження, відновлення і зміцнення людського потенціалу, є одним з основних завдань її політичного керівництва й громадянського суспільства;
 • попередні реформи системи охорони здоров’я України, які здійснювалися на локальному, регіональному та національному рівнях, не набули системного характеру або завершеності, що негативно відображається на доступності і якості медичного забезпечення громадян та соціальному і економічному стані медичних працівників;
 • ефективна трансформація української системи охорони можлива лише за умови наявності науково обґрунтованої стратегії реформування, що має базуватись на кращому національному та міжнародному досвіді, політичній волі керівництва держави та розумінні і підтримці громадянського суспільства;
 • надзвичайно важливою і необхідною інституцією для вироблення науково обґрунтованих відповідальних рекомендацій особам, котрі приймають рішення щодо трансформації систем охорони здоров’я, підготовки законодавства, проведення досліджень, написання та публікації інноваційних доповідей про стан охорони здоров’я, аналізу і моделювання пропонованих ініціатив є Національні наукові інститути розвитку систем охорони здоров’я;
 • орієнтиром у проведенні реформ є глава 22 Договору про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що базується на програмі Європейського Союзу “Європейська стратегія здоров’я 2020″;

ІІ. Зважаючи на:

 • визначені ВООЗ складові елементи системи охорони здоров’я, а саме: інституції, фінансування, лідерство і управління, інформація і знання, медичні продукти і технології, кадри і послуги, що надаються, важливо науково обґрунтувати Бачення розвитку галузі та наявні проблеми, засоби та методи їх подолання, підстави для залучення інвестицій, їх призначення і результати, засоби моніторингу змін, а також відповідність кращим міжнародним стандартам;
 • позитивний досвід реформ в Україні та ефективних систем охорони здоров’я у світі, який свідчить про те, що українським експертним середовищем напрацьовано низку системоутворюючих законопроектів, які отримали підтримку усіх членів Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України; МОЗ України розроблено проект Концепції побудови нової системи охорони здоров’я України, підтриманий  Колегією МОЗ у липні 2016 року у форматі широкого публічного діалогу.

ІІІ. Виходячи з необхідності мобілізувати всі зусилля для ефективного виконання Україною завдань, сформульованих в:

 • Глобальній програмі сталого розвитку ООН щодо забезпечення підтримки здоров’я та поширення здорового способу життя для всіх людей, незалежно від віку, і досягнення загального охоплення послугами охорони здоров’я;
 • Указі Президента України від 12.01.15″Про стратегію сталого розвитку”
  щодо однієї з першочергових реформ – реформи системи охорони здоров’я, метою якої є кардинальне системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав,

УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРОПОНУЮТЬ:

1.Президентові України:

Ініціювати створення Національного наукового інституту розвитку системи охорони здоров’я;

2.Верховній Раді України:

Прийняти як невідкладні напрацьовані Комітетом з питань охорони здоров’я законопроекти «Про засади державної політики охорони здоров’я в Україні» реєстр. №2409а; «Про організацію медичного обслуговування населення в Україні» реєстр. №4456; «Про внесення змін до бюджетного кодексу щодо щодо удосконалення законодавства України з питань фінансування охорони здоров’я» реєстр. №4457; Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» реєстр. №2309а-Д; «Про лікарські засоби» №2162-д; «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» реєстр №4981-1.

 1. Кабінету Міністрів України:

Затвердити Концепцію побудови нової системи охорони здоров’я України, підготовленою МОЗ та затвердженою 15 липня на спільному засіданні Колегії та Вченої ради МОЗ України. .

 1. Вказати КМУ та МОЗ на необхідність підсилення експертного потенціалу за напрямком “охорона здоров’я ” в Україні за рахунок долучення до розроблення та обговорення політики охорони здоров’я провідних закордонних спеціалістів з організації і управління охороною здоров’я з опорою на особисті комунікації членів СФУЛТ за кордоном.
 2. Підтримати рішення Бюро Президії Національної академії медичних наук України “Про організацію науково-практичної Конференції з міжнародною участю “Базові характеристики провідних систем охорони здоров’я в контексті визначення стратегії для України” та мету і завдання конференції (Додаток 1).
 3. Рекомендувати КМУ, МОЗ, СФУЛТ, ВУЛТ долучитися до організації і проведення вищезазначеної Конференції.
 4. Для представлення кращого зарубіжного досвіду та обговорення можливостей його використання в Україні організаторам Конференції запросити до участі в ній організаторів і науковців систем охорони здоров’я країн, які є визнаними лідерами в цій сфері, а також представників Європейської обсерваторії по системам і політиці охорони здоров’я.

 

Додаток 1 до  РЕЗОЛЮЦІЇ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ: “ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І ЛІКАРСЬКА СПІЛЬНОТА”

Мета науково-практичної конференції з міжнародною участю “Базові характеристики провідних систем охорони здоров’я в контексті визначення стратегії для України”: Наукове обґрунтування заходів по трансформації вітчизняної системи охорони здоров’я на основі застосування кращих міжнародних практик для досягнення загального охоплення послугами охорони здоров’я населення України відповідно до цілей сталого розвитку ООН;

Завдання науково-практичної конференції з міжнародною участю “Базові характеристики провідних систем охорони здоров’я в контексті визначення стратегії для України”:

 • сформулювати науково обґрунтовані характеристики складових елементів системи охорони здоров’я України на основі досвіду кращих світових практик;
 • створити передумови для формування ефективного партнерства між українськими та закордонними інституціями в сфері організації заходів по трансформації вітчизняної системи охорони здоров’я;
 • отримати прикладні рекомендації щодо плану дій по трансформації системи охорони здоров’я України і можливі пропозиції партнерства;
 • обґрунтувати необхідність створення Національного наукового інституту розвитку системи охорони здоров’я – інституції, покликаної формувати системні пропозиції для Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, РНБО, МОЗ України щодо трансформації вітчизняної системи охорони здоров’я як сфери національної безпеки;
 • започаткувати формування механізмів спонукання всіх учасників процесу трансформації вітчизняної системи охорони здоров’я до ефективної взаємодії;
 • довести, що досягнення сформованих цілей та виконання поставлених завдань можливо лише при відповідній організації і управлінні процесами перетворень.

Залиште свій коментар

коментарів

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>