Додаток 1

 Лікарська спеціальність у ЄС згідно Директиви ЄС 36/2005 від 7.09.2005Лікарська спеціальність в Україні згідно наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446Делеговані особиПІБ  представника англійськоюНауковий ступінь, вчене звання
1.Gynaecology and Obstetrics / Акушерство та гінекологіяАкушерство та гінекологія
 Дитяча гінекологія
1. Петренко Наталія Володимирівна
2. Загородня Олександра Сергіївна
3. Педаченко Наталія Юріївна
1. Nataliia Petrenko            
2. Oleksandra Zagorodnia     
 3. Natalia Pedachenko
1. к.м.н., доцент                                 2. д.м.н., доцент   
3. д.м.н., професор
2.Allergology / АлергологіяАлергологія
 Дитяча алергологія
1. Чоп’як Валентина Володимирівна1. Valentyna Chopyak1. д.м.н., професор
3.Anaesthesiology / АнестезіологіяАнестезіологія
 Дитяча анестезіологія
 Токсикологія
1. Фесенко Улболган Абдулхамітівна
2. Бєлка Катерина Юріївна
1. Ulbolhan Fesenko          
  2. Kateryna Bielka
1. д.м.н., професор             2. к.м.н., доцент
4.Internal Medicine / Внутрішня медицинаТерапія
 Загальна-практика-сімейна медицина
 Суднова медицина
 Санологія
 Авіаційна та космічна медицина
 Народна та нетрадиційна медицина
1. Марущак Марія Іванівна
2. Вакалюк Ігор Петрович
1. Mariya Marushchak
  2. Igor Vakaliuk
1. д.м.н., професор
 2. д.м.н., професор
5.Gastroenterology / ГастроентерологіяГастроентерологія
 Дитяча гастроентерологія
 Дієтологія
1. Шипулін Вадим Петрович
  2. Барабанчик Олена Володимирівна
1. Vadim Shypulin
 2. Olena Barabanchyk
1. д.м.н., професор
2. к.м.н.
6.Geriatrics / ГеріатріяГеріатрія1. Надашкевич Олег Никонович1. Oleg Nadashkevich1. д.м.н., професор
7.Public Health Medicine / Громадське здоров’яОрганізація та управління охороною здоров’я
 Епідеміологія
 Загальна гігієна
 Гігієна дітей та підлітків
 Гігієна праці
 Гігієна харчування
 Комунальна гігієна
 Радіаційна гігієна
1. Гущук Ігор Віталійович
2. Лукашевич Олена Володимирівна
 3. Грузєва Тетяна Степанівна
1. Igor Guschuk
2. Olena Lukashevych
    3. Tetiana Gruzieva
1. д.м.н., доцент;                                   2. лікар-організатор, магістр у державному управлінні;                          3. д.м.н., професор
8.Child and Adolescent Psychiatry / Дитяча та підліткова психіатріяДитяча психіатрія1. Марценковський Дмитро Ігорович1. Dmytro Martsenkovskyi1. к.м.н., асистент
9.Dermatology and Venereology / Дермато-венерологіяДерматовенерологія1. Сизон Орися Орестівна1. Orysia Syzon1. д.м.н., професор
10.Endocrinology / ЕндокринологіяЕндокринологія
 Дитяча ендокринологія
1. Мазур Людмила Петрівн
. Маньковський Борис Микитович       3. Чайченко Тетяна Валеріївна (дитяча ендокринологія)
1. Lyudmyla Mazur
  2. Boris Mankovsky
 3. Tetyana Chaychenko
1. к.м.н., доцент
  2. д.м.н., професор
     3. д.м.н., професор
11.Infectious Diseases / Інфекційні хворобиІнфекційні хвороби
 Паразитологія
 Дезінфекційна справа
1. Процик Андрій Любомирович1. Andrii Protsyk1. к.м.н., доцент
12.Cardiology / КардіологіяКардіологія
 Дитяча кардіологія
1. Базилевич Андрій Ярославович
2. Ягенський Андрій Володимирович
1. Andrii Bazylevych
  2. Andriy Yagensky
1. д.м.н., професор            2. д.м.н., професор
13.Cardiothoracic Surgery / Кардіоторакальна хірургіяХірургія серця та магістральних судин1. Тодуров Борис Михайлович1. Borys Todurov1. д.м.н., професор
14.Clinical Neurophysiology / Клінічна нейрофізіологіяНеврологія
 Психофізіологія
1. Божук Богдан Степанович1. Bogdan Bozhuk1. к.м.н., доцент
15.Laboratory Medicine / Medical Biopathology / Лабораторна медицина / Медична біопатологіяКлінічна лабораторна діагностика
 Лабораторні дослідження факторів зовнішнього середовища
1. Натрус Лариса Валентинівна1. Larysa Natrus1. д.м.н., професор
16.Medical Genetics / Медична генетикаГенетика медична
 Генетика лабораторна
1. Гречаніна Юлія Борисівна1. Yuliia  Hrechanina1. д.м.н., професор
17.Medical Microbiology / Мікробіологія-бактеріологіяМікробіологія і вірусологія
 Бактеріологія
1. Мельник Валентина  Володимирівна1. Valentyna Melnyk1. к.м.н., доцент
18.Medical Oncology / Медична онкологіяОнкологія
 Онкохірургія
 Онкогінекологія
1. Чешук Валерій Євгенович1. Valerii Cheshuk1. д.м.н., професор
19.Occupational Medicine / Медицина праціПрофесійна патологія
 Гігієна праці
1. Варивончик Денис Віталійович1. Denys Varyvonchyk1. д.м.н., професор
20.Emergency Medicine / Медицина нещасних випадків та невідкладної допомогиМедицина невідкладних станів1. Волосовець Антон Олександрович1. Anton Volosovets1. д.м.н., професор
21.Neurology / НеврологіяНеврологія
 Дитяча неврологія
 Рефлексотерапія
1. Негрич Тетяна Іванівна
 2. Мяловицька Олена Анатоліївна
1. Tetyana Nehrych
 2. Olena Mialovytska
1. д.м.н., професор
   2. д.м.н., професор
22.Neurosurgery / НейрохірургіяНейрохірургія1. Гук Андрій Петрович;                        2. Нетлюх Андрій Михайлович1.    Andriy Huk
2. Andriy Netliukh
1. к.м.н.
2. д.м.н., професор
23.Nephrology / НефрологіяНефрологія
 Дитяча нефрологія
1. Іванов Дмитро Дмитрович1. Dmytro Ivanov1. д.м.н., професор
24.Orthopaedics & Traumatology / Ортопедія і травматологіяОртопедія і травматологія
 Дитяча ортопедія і травматологія
1. Синєгубов Дмитро Анатолійович
   2. Гнатейко Назар Олегович
1. Dmytro Syniehubov        
 2. Nazar Hnateyko
1. к.м.н., доцент                 2. к.м.н., доцент 
25.Otorhinolaryngology / ОториноларингологіяОтоларингологія
 Онкоотоларингологія
 Сурдологія
1. Бариляк Андрій Юрійович     
2. Яремчук Світлана Едуардівна
1. Andriy Barylyak
 2. Svetlana Yaremchuk
1. к.м.н., доцент
2. д.м.н., ст.н.с.
26.Ophthalmology / ОфтальмологіяОфтальмологія
 Дитяча офтальмологія
1. Васюта Віра Анатоліївна
  2. Сук Святослав Анатолійович
1. Vira Vasyuta
2. Sviatoslav Suk
1. д.м.н.
 2. к.м.н.
27.Pathology / Патологічна анатоміяПатологічна анатомія
 Дитяча патологічна анатомія
1. Вовк Володимир Іванович
 2. Іванова Марія Дмитрівна       
3. Хоперія Вікторія Геннадіївна
1. Volodymyr Vovk
2. Mariia Ivanova
3. Viktoriia Khoperiia
1. к.м.н., доцент
2. к.м.н., доцент
   3. д.м.н., професор
28.Paediatric Surgery / Педіатрична хірургіяДитяча хірургія1. Бензар Ірина Миколаївна
 2. Кузик Андрій Станіславович
1. Iryna Benzar   
 2. Andriy Kuzyk
1. д.м.н., професор;            2. к.м.н., доцент
29.Paediatrics / ПедіатріяПедіатрія
 Дитячі інфекційні хвороби
 Неонатологія
 Дитяча імунологія
 Дитяча кардіоревматологія
 Дитяча пульмонологія
 Дитяча фтизіатрія
 Дитяча гінекологія
1. Мацюра Оксана Іванівна     
  2. Лобода Андрій Миколайович
1. Oksana Matsyura
2. Andrii Loboda
1. д.м.н., доцент
 2. д.м.н., професор
30.Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery / Пластична, реконструктивна та естетична хірургіяПластична хірургія
 Трансплантологія
1. Храпач Василь Васильович1. Vasyl Khrapach1. д.м.н., професор
31.Psychiatry / ПсихіатріяПсихіатрія
 Наркологія
 Психотерапія
 Психофізіологія
 Медична психологія
 Сексопатологія
 Судово-психіатрична експертиза
   1. Рахман Людмила Володимирівна
2. Юрценюк Ольга Сидорівна
1. Lyudmyla Rakhman
2. Olha Yurtsenyuk
1. д.м.н., професор
 2. д.м.н., професор
32.Radiology / РадіологіяРадіологія
 Радіаційна гігієна
1. Костриця Роман Борисович1. Roman Kostrytsya1. к.м.н.
33.Radiation Oncology and Radiotherapy / Радіаційна онкологія, радіотерапія, радіологія діагностичнаОнкологія, Радіаційна медицина, Рентгенологія,
 Радіонуклідна діагностика,
 Променева терапія
1. Чувашова Ольга Юріївна1. Olga Chuvashova 1. д.м.н., ст.н.с.
34.Rheumatology / РевматологіяРевматологія1. Джус Марта Борисівна               
2. Сміян Світлана Іванівна
1. Marta Dzhus
2. Svitlana Smiyan
1. д.м.н., професор                2. д.м.н., професор
35.Pneumology / Респіраторна медицинаПульмонологія
 Фтизіатрія
1. Бутов Дмитро Олександрович
2. Литвиненко Ганна Вікторівна
1. Dmytro Butov
 2. Hanna Lytvynenko
1. д.м.н., професор
2. к.м.н., доцент
36.Vascular Surgery / Судинна хірургіяСудинна хірургія1. Орел Юрій Глібович
2. Мялковський Дмитро Сергійович
1. Yuriy Ore
2. Dmytro Mialkovskyi
1. д.м.н., професор
2. к.м.н., доцент
37.Thoracic Surgery / Торакальная хірургіяТоракальна хірургія1. Невзгода Олександр Ананійович
2. Соколов Віталій Валерійович
1. Oleksandr Nevzghoda
      2. Vitalii Sokolov
1. к.м.н., доцент
 2. к.м.н., професор
38.Urology / УрологіяУрологія
 Дитяча урологія
1. Мицик Юліан Олегович1. Yulian Mytsyk  1. д.м.н., професор
39.Pharmacology / ФармакологіяКлінічна фармакологія1. Хайтович Микола Валентинович1. Mykola Khaitovych1. д.м.н., професор
40.Physical and Rehabilitation Medicine / Фізічна та реабілітаційна медицинаФізіотерапія, Фізична та реабілітаційна медицина
 Лікувальна фізкультура
 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина
 Спортивна медицина
1. Гдиря Оксана Валентинівна
2. Владимиров Олександр Аркадійович
 3. Голик Володимир Анатолійович
1. Oksana Hdyrya 
2. Oleksandr Vladymyrov     
 3. Volodymyr Golyk
1. к.м.н., доцент
2. д.м.н., професор
3. к.м.н., доцент
41.Surgery / Хірургія загальнаХірургія
 Комбустіологія
 Трансплантологія
 Проктологія
 Ендоскопія
1. Сусак Ярослав Михайлович1. Yaroslav Susak1. д.м.н., професор
42.Oro-Maxillo-Facial Surgery / Щелепно-лицьова хірургія / Хірургічна стоматологіяСтоматологія
 Хірургія
1. Маланчук Владислав Олександрович1. Vladislav Malanchuk 1. д.м.н., професор
43.Nuclear Medicine / Ядерна медицинаРадіонуклідна діагностика Радіологія1. Новікова Тетяна Григорівна1. Tetiana Novikova1. лікар-радіолог вищої категорії