Додаток 2

Об’єднаний мультидисциплинарний комітет UEMSВідповідна лікарська (і) спеціальність (-ності) в Україні згідно наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446Делеговані особиПІБ  представника англійськоюНауковий ступінь, вчене звання
1.Adolescent Medicine  / Підліткова медицинаПідліткова терапія1. Бекетова Галина Володимирівна1. Galyna Beketova1. д.м.н., професор
2.Breast Care / Догляд за грудьмиХірургія1. Мотузюк Ігор Миколайович1. Ihor Motuziuk1. к.м.н., асистент
3.Immune Mediated Disease / Імуноопосередковані хворобиІмунологія
 Клінічна імунологія
 Лабораторна імунологія
1. Кайдашев Ігор Петрович1. Igor Kaidashev1. д.м.н., професор
4.Infection Control / Інфекційний контрольЕпідеміологія1. Виговська Оксана Валентинівна
2. Чумаченко Тетяна Олександрівна
1. Oksana Vygovska  
 2.    Tetyana Chumachenko 
1. д.м.н., професор                2. д.м.н., професор
5.Intensive Care Medicine / Інтенсивна терапіяАнестезіологія1. Дем’янюк Микола Васильович1. Mykola Demianiuk1. лікар-анестезіолог
6.Hand Surgery / Хірургія кистіОртопедія і травматологія
 Судинна хірургія
1. Калинович Назар Романович1. Nazarii Kalynovych1. Доктор філософії, асистент
7.Oncology / ОнкологіяОнкологія1. Шпарик Ярослав Васильович
 2. Родіонова Ірина Олександрівна
1. Yaroslav Shparyk
2. Iryna Rodionova
1. к.м.н., доцент
2. к.м.н., доцент
8.Pain Medicine / Медицина болюНеврологія1. Романенко Володимир Ігорович1.Volodymyr Romanenko1. к.м.н.
9.Paediatric Urology / Дитяча урологіяДитяча урологія1. Наконечний Ростислав Андрійович1. Rostyslav Nakonechnyy1. к.м.н., асистент
10.Phlebology / ФлебологіяСудинна хірургія1. Мясоєдов Кирило Валерійович; 
 2. Миргородський Денис Сергійович
1. Kyrylo Miasoiedov                                 2. Denys Myrhorodskiy1. к.м.н., асистент             2. к.м.н., доцент
11.Rare & Undiagnosed Diseases / Рідкісні та недіагностовані хворобиТерапія
 Імунологія         Педіатрія
1. Нікуліна Анна Олексіївна1. Anna Nikulina1. к.м.н., доцент
12.Sexual Medicine / Сексуальна медицинаСексопатологія1. Ворник Борис Михайлович
2. Городокін Антон Дмитрович
1. Boris Vornyk
2. Anton Gorodokin
1. д.м.н., професор               2. к.м.н., асистент
13.Spine Surgery / Хірургія хребтаОртопедія і травматологія1. Нетлюх Андрій Михайлович1.  ANDRII Netliukh1. д.м.н., професор
14.Sports Medicine / Спортивна медицинаСпортивна медицина1. Дорофєєва Олена Євгенівна1. Olena Dorofieieva1. д.м.н., професор
15.Wound Healing / Лікування ранХірургія1. Переш Євген Євгенович1. Yevhen Peresh1. к.м.н., асистент
16.Network of Accredited Skills Centers in Europe (NASCE) / Мережа акредитованих навчальних центрів ЄвропиМедична освіта Управління охороною здоров*я1. Толстанов Олександр Костянтинович1. Oleksandr Tolstanov1. д.м.н., професор