Додаток 4


Спеціалізовані підрозділи UЕMS
Спеціальність в УкраїніДелеговані особиПІБ  представника англійськоюНауковий ступінь, вчене звання
1.Angiology (Internal Medicine) / АнгіологіяВнутрішня медицина, кардіологія
 
1. Федоров Сергій Валерійович1. Sergiy Fedorov1. д.м.н., професор
2.Neuroradiology (Radiology) / НейрорадіологіяРадіологія1. Старенький Віктор Петрович1. Viktor Starenkiy1. д.м.н., професор
3.Interventional Radiology (Radiology) / Інтервенційна радіологіяРадіологія1. Маньковський Георгій Борисович;              2. Власенко Олена Анатоліївна1. Georgy Mankovsky
 2. Olena Vlasenko
1. к.м.н. 
 2. к.м.н.
4.General Surgery (Surgery) / Загальна хірургіяХірургія1. Рощина Лариса Олександрівна1. Larysa Roshchyna1. к.м.н., доцент
5.Emergency Surgery (Surgery) / Невідкладна хірургіяХірургія1. Козлов Сергій Миколайович1. Sergii Kozlov1. к.м.н., доцент
6.Transplant Coordination (Surgery) / Координація трансплантаціїХірургія, трансплантологія1. Матолінець Наталія Василівна1. Nataliya Matolinets1. д.м.н., професор
7.Transplant Medicine (Surgery) / ТрансплантологіяХірургія, трансплантологія1. Никоненко Андрій Олександрович1. Andriy Nykonenko1. д.м.н., професор
8.Transplant Surgery (Surgery) / Трансплантаційна хірургіяХірургія, трансплантологія1. Никоненко Андрій Олександрович
 2. Маріна Володимир Нуцувич
1. Andriy Nykonenko 
2. Volodymyr Marina
1. д.м.н., професор
 2. к.м.н., асистент
9.Transplant Immunology (Surgery) / Імунологія трансплантаціїХірургія, трансплантологія1. Вільданов Сергій Ренатович1. Serhii Vildanov1. к.м.н., доцент
10.Breast Surgery (Surgery) / Хірургія грудейХірургія, пластична хірургія, Онкохірургія1. Мотузюк Ігор Миколайович1. Ihor Motuziuk1. к.м.н., асистент
11.Oesophagogastric Surgery (Surgery) / Езофагогастральная хірургіяХірургія1. Колосович Ігор Володимирович1. Ihor Кolosovych1. д.м.н., професор
12.Coloproctology (Surgery) / КолопроктологіяПроктологія1. Кучер Микола Дмитрович1. Mykola Kucher1. д.м.н., професор
13.Endocrine Surgery (Surgery) / Ендокринна хірургіяХірургія
 Ендокринологія
1. Хом’як Володимир Всеволодович
2. Дінець Андрій Володимирович
1. Volodymyr Khomyak
 2. Andrii Dinets
1. к.м.н., доцент 
2. к.м.н., доцент
14.Hepato-Pancreato-Biliary Surgery (Surgery) / Хірургія печінки, підшлункової залози і жовчних шляхівХірургія, Онкохірургія1. Земсков Сергій Володимирович1. Sergiy Zemskov1. д.м.н., професор
15.Reproductive Medicine (Gynaecology) / РепродуктологіяАкушерство та гінекологія1. Булавенко Ольга Василівна1. Olga Bulavenko1. д.м.н., професор
16.Surgical Oncology (Surgery) / Хірургічна онкологіяОнкохірургія1. Крахмальов Павло Сергійович1. Pavlo Krakhmalov1. д.м.н.
17.Trauma Surgery (Surgery) / Хірургія травмОртопедія і травматологія Хірургія1. Лапшин Дмитро Вячеславович1. Dmytro Lapshyn1. к.м.н., асистент