Президія НЛРУ

Президія Національної лікарської ради України
(грудень 2018 – грудень 2019 рр.):

Ірина Мазур (Асоціація стоматологів України) –
Голова Президії НЛРУ

Віктор Степаненко (Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів та косметологів) –
Заступник Голови Президії НЛРУ

Костянтин Надутий (Українська асоціація сімейної медицини) –
Член Президії, голова-елект Президії у 2018-2019 рр.

Богдан Божук (Українська асоціація лікарів-психологів) –
Відповідальний секретар НЛРУ