Рада громадського контролю при НСЗУ

До складу Ради увійшов представник Всеукраїнського Лікарського Товариства – Даніель Таїрович Карабаєв, Голова правління ВУЛТ!

Рада громадського контролю при НСЗУ має широкий спектр важливих повноважень, одними з яких є:

– громадський  контроль за діяльністю НСЗУ;
– взаємодію з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства у сфері охорони здоров’я, зокрема щодо запобігання корупції;
– інформування НСЗУ про громадську думку щодо формування та реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення та щодо Програми медичних гарантій.

Рада для виконання покладених на неї основних завдань:

1) готує та подає НСЗУ пропозиції щодо організації та проведення консультацій з громадськістю, бере участь у таких консультаціях;

2) сприяє громадському обговоренню проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань діяльності НСЗУ;

3) обговорює із залученням представників громадських об’єднань, медіа, громадян України питання щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності НСЗУ;

4) здійснює громадський контроль за витрачанням коштів державного бюджету, розпорядником яких є НСЗУ, а також подає НСЗУ відповідні пропозиції;

5) збирає, узагальнює та подає НСЗУ інформацію стосовно пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо необхідності удосконалення форм та методів взаємодії з громадськістю;

6) розробляє перспективний план роботи Ради на рік та звітує перед громадськістю про його виконання (план роботи та звіт публікуються на офіційному веб-сайті НСЗУ).

Якщо Ви маєте бажання висловити думку щодо реалізації Програми медичних гарантій, специфікацій до договорів, порядку надання послуг та інших питань, що відносяться до компетенції Ради громадського контролю при НСЗУ, напишіть нам: