Часопис “Народне здоров’я”

Часопис засновано у січні 1912 року і відроджено у січні 1990 року.
Приєднуйтесь до наших передплатників!
Передплатний індекс 30053

Реєстраційне свідоцтво КВ № 529

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

доцент Зеновій МАСНИЙ (головний редактор)
доцент Анна ГАВРИЛЮК (заступник головного редактора)
Алла СИНИЦЯ (літературний редактор)

Адреса для кореспонденції:
79010 Львів, вул. Кармелюка, 3,
Управа УЛТ у Львові: тел. (032) 276-97-98
Тел./факс редакції: (032) 275-58-75
E-mail: almater@ukr.net
Інтернет-адреса УЛТ: www.ult.lvіv.uа
E-mail: uprava.ult@gmail.com