Історико- термінолоґічна наукова конференція «25-річчя відновлення часопису Всеукраїнського Лікарського Товариства «Українські Медичні Вісті»»

on-line формат

Дата проведення 30 червня 2022 року

Проґрамні питання:

 1. Роль часопису «Українські Медичні Вісті» у діяльності Всеукраїнського
  Лікарського Товариства.
 2. Участь вітчизняних лікарів у наукових публікаціях часопису ВУЛТ
  «Українські Медичні Вісті».
 3. Українські медичні часописи у рідному краї та в діаспорі.
 4. Питання історії української медицини.
 5. Проблеми медичної термінолоґії.
 6. Різне.
  Тези доповідей будуть опубліковані без оплати. До друку приймаються тексти, що
  відповідають тематиці і оформлені з дотриманням таких правил:
 7. Мова публікації – українська.
 8. Обсяг тексту тез не має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку),
  а обсяг статті не більше 10 сторінок 10 кеглем (з англійською назвою та Summary).
 9. За рішенням редакційної колеґії до друку може прийматися також повний текст доповіді
  (статті), тому прохання його надсилати разом з тезами на e-адресу: nechajs@ukr.net.