Історія ВУЛТ

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО (ВУЛТ)

Початок орґанізованого руху українських медиків нових часів розпочинався з Медичної комісії Народного Руху України. Рухівці-медики С.Гаврилюк, В.Городинський, В.Івасюк, С.Нечаїв, Л.Пиріг, О.Ціборовський та інші за активної участі В.Маргітича з УГС почали гуртуватися з 1989 року. Поволі почала визрівати ідея створення патріотичної професійної орґанізації українських медиків. Утворився орґкомітет по створенню Української Медичної Асоціації (УМА) у складі Сергія Гаврилюка, Валерія Городинського, Едвіна Задорожного, Людмили Максимець, Віктора Маргітича, Олега Мусія, Станіслава Нечаєва, Любомира Пирога, Олекси та Людмили Соколюків, Костянтина Тринуса, Олега Ціборовського та інших патріотів-медиків. Був написаний проект

Статуту та Проґрами УМА, були розповсюджені листівки-відозви по лікарнях Києва і, користуючись депутатськими правами (в умовах колишнього СССР!), були здійснені публічні звернення через ґазети до лікарів України депутатами С.Нечаєвим та Л.Пирогом. (див.: “Вечірній Київ” №118 (13933) від 25 травня 1990р.)

27 травня 1990р. у малій залі НДІ ортопедії та травматолоґії (вул.Воровського 27) відбулася Перша (установча) конференція Київської крайової орґанізації Української Медичної Асоціації (УМА) – Київської Медичної Асоціації (КМА). На конференції було зареєстровано 112 представників від 47 медичних установ м.Києва. Правління КМА було обрано у складі: 1) Гелія Аронова, 2) Сергія Гаврилюка, 3) Валерія Городинського, 4) Едвіна Задорожнього, 5) Віктора Маргітича, 6) Олега Мусія, 7) Станіслава Нечаєва, 8) Любомира Пирога, 9) Костянтина Тринуса, 10) Олега Ціборовського, 11) Валерія Чмиря. Головою Київської УМА був обраний проф. Пиріг Л.А.

30 червня 1990р. у великій залі НДІ (науково-дослідного інституту) ортопедії та травматолоґії (вул.Воровського 27) відбувся Перший (установчий) з’їзд Української Медичної Асоціації, у якому взяли участь 146 делеґатів, що репрезентували лікарів із 17 областей України. На з’їзді назву “УМА” було змінено на “ВУЛТ” (Всеукраїнське Лікарське Товариство), з одного боку, оскільки медсестри та інші середні медпрацівники не виявили громадської активності, а з іншого боку також із ознаки на традицію існування лікарських товариств у Києві та Львові в дорадянські часи і наявності Світової Федерації Українських Лікарських Товариств у Вільному Світі, які збереглися в діаспорі після розгрому Українських Лікарських Товариств у підсовєцькій Україні. Президентом ВУЛТу був обраний проф. Любомир Пиріг, депутат Верховної Ради УРСР (націонал-демократична Народна Рада). Правління ВУЛТу було обрано у складі: /киян/: (1) Костянтина Тринуса (голова), (2) Євґена Білинського, (3) Валерія Городинського, (4) Едвіна Задорожнього, (5) Людмили Максимець, (6) Віктора Маргітича, (7) Станіслава Нечаєва, (8) Олексія Соколюка, (9) Івана Солоненка, (10) Олега Ціборовського, (11) Валерія Чмиря, (12) Левка Шевчика; /львів’ян/: (13) Юрія Дашо, (14) Олександра Кіцери; /тернополянина/ (15) Юрія Калінобродського; /іванофранківки/ (16) Лесі Попиль; /лучанина/ (17) Юрія Шаварова; /миргородчанина/ (18) Віктора Харченка; /одесця/ (19) Володимира Поґорєлова (Погорілого). Ревізійна комісія була обрана у складі: /киян/ (1) Олега Мусія та (2) Сергія Гаврилюка, і /іванофранківця/ (3) Олеся Олійника. (див.: ґазети «Вечірній Київ» №165 (13980) від 19 липня 1990 р. та «Літературна Україна» №30 (4387) від 26 липня 1990 р.) Невдовзі вийшов перший номер “Вісника Всеукраїнського Лікарського Товариства” (Київ, 1990).

3-16 серпня 1990р. вперше на Батьківщині (Київ (3-10 (4-9)) — Львів (11-16)) відбувся ІІІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) і вперше разом із українськими лікарями України (Української РСР), на якому ВУЛТ був прийнятий до СФУЛТу.
24-30 травня 1991р. у м.Івано-Франківську відбувся I Європейський Конґрес Українських Лікарських Товариств (ЄКУЛТ) у якому взяли активну діяльну) участь ВУЛТ та УЛТК. (див.: «Перший Європейський Конгрес Українських Лікарських Товариств (ЄКУЛТ)», м.Івано-Франківськ, 23-28 травня 1991р., матеріали конгресу, Українське Лікарське Товариство Івано-Франківщини, Івано-Франківськ, 1992 — 183с. (с.177).)
24 лютого 1992р. ВУЛТ було нарешті зареєстровано Міністерством Юстиції України, реєстраційний №209.
8-14 (9-13) серпня 1992р. у м.Харкові відбувся IV Конґрес СФУЛТ. У підготовці з’їзду найбільш активну участь взяло Харківське Лікарське

Товариство на чолі з його Головою проф.Людмилою Порохняк. 7 листопада 1992р. відбувся Другий всеукраїнський з’їзд ВУЛТу у м.Ужгороді та наукова конференція “Природні чинники в санаторно-курортному лікуванні”. Президентом ВУЛТ повторно було обрано п.Любомира Пирога. 30 липня 1993р. ВУЛТ було перереєстровано. Восени 1993р. у приміщенні Музею медицини України (Київ, вул. Лєніна /нині — Б.Хмельницького/ 37) силами ВУЛТу та УЛТК була проведена конференція “Медицина і українська культура”.
4-9 вересня 1994р. у м.Дніпропетровську в Катерининському палаці (Палац Студентів) у парку ім.Т.Шевченка відбувся V Конґрес СФУЛТ. (див.:? азета «Юг» /независимая газета/ (спецвыпуск), Одеса, літо 1994р.)
28 квітня 1995р. у приміщенні Української Академії державного управління при Президентові України (Київ, вул.Ежена Потьє 20) відбулась наукова конференція “Історія української медицини” та Третій всеукраїнський з’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства. Президентом ВУЛТу уло обрано академіка Л.Пирога.
1996р. у м.Одесі в приміщенні Одеського медінституту відбувся VI Конґрес СФУЛТ у якому взяли участь ВУЛТ та УЛТК.
17 травня 1997р. у приміщенні Української Академії державного управління при Президентові України (Київ, вул.Ежена Потьє 20) відбулася науково-практична конференція присвячена проблемам орґанізації охорони здоров’я та у приміщенні Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (Кафедра військової медицини) відбувся Четвертий всеукраїнський з’їзд ВУЛТ. Президентом ВУЛТу було обрано академіка Л.Пирога. 1998р. у м.Ужгороді відбувся VII Конґрес СФУЛТ у якому взяли участь ВУЛТ та УЛТК.

28-29 травня 1999р. у приміщенні Центру роботи з жінками Київської міської держадміністрації (вул.Мельникова 20) відбувся П’ятий всеукраїнський з’їзд ВУЛТ та науково-практична конференція “Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД) і сімейна медицина”.
Під час вже згаданих з’їздів ВУЛТ та конгресів СФУЛТ, головним організатором яких, починаючи з 1992 року є власне ВУЛТ розглядаються найбільш актуальні загальнолікарські питання — «Медицина і українська культура», «Історія української медицини», «Первинна медико-санітарна допомога та сімейна медицина», «Стан системи охорони здоров’я в Україні та шляхи її реформування» та ін. Регіональні представництва організації проводять локальні конференції (на сьогодні регіональні осередки ВУЛТ діють майже по всіх областях України, зараз йде робота по відновленню діяльності луганської та донецької крайових організацій). Члени ВУЛТ

виступають за реформування галузі охорони здоров’я, подолання демографічної кризи в Україні, відновлення довіри громадян, які не задоволені станом вітчизняної медицини, до лікарської професії; активно пропагують здоровий спосіб життя, дбайливе ставлення до власного здоров’я, позбавлення від шкідливих звичок.

За час свого існування ВУЛТ здобуло визнання найавторитетніших міжнародних лікарських організацій, що є впевненим кроком України до європейської інтеграції. З 2008 р. Товариство є повноправним членом Світового Лікарського Товариства (World Medical Association), Європейського форуму лікарських товариств/ВООЗ (European Forum of Medical Associations/WHO); проводить широку міжнародну діяльність спільно з німецьким, фінським, польським, болгарським, австрійським лікарськими товариствами. З 2010 року ВУЛТ є також членом Південно-Східно-Європейського Медичного Форуму, який на сьогодні об’єднує національні лікарські асоціації з 18 країн Європи. Членом правління цієї організації є одеський лікар, голова правління ВУЛТ Микола Тищук, а Олег Мусій в 2013 році обраний віце-президентом цієї організації. Цього року свій черговий VI конгрес Південно-Східно-Європейський Медичний Форум проводить в Одесі.

Ще одним беззаперечним здобутком ВУЛТ є об’єднання в рамках співпраці зі СФУЛТ українських лікарів, розкиданих по всьому світу. Товариство постійно виступає організатором конгресів української лікарської спільноти, під час яких обговорюються питання організації медичної допомоги, фахової освіти, екології та демографії; фахівці діляться медицини, обговорюють питання лікарської етики. Для делегатів організовуються фармацевтичні виставки за участю провідних зарубіжних та вітчизняних виробників. Участь в конгресах беруть представники крайових організацій СФУЛТ з усіх куточків світу, а також сотні лікарів, учених-медиків України. Крайові організації СФУЛТ на сьогодні існують в Австралії, США, Німеччині, Австрії, Великобританії, Болгарії, Польщі, Росії, Словаччині, Чехії, Аргентині, Бразилії, Венесуелі та ін.

Протягом останнього року лікарі діаспори, особливо з Українського Лікарського Товариства Північної Америки, надавали велику допомогу своїм українським колегам – військовим медикам і волонтерам, що працюють в зоні АТО і лікують наших воїнів. Це й гуманітарна знаннями і досвідом щодо нових методів діагностики, лікування та медичної реабілітації в різних галузях допомога, зокрема, сучасні кровоспинні засоби, і різні тренінги.

Багатотисячне Всеукраїнське лікарське товариство об’єднує лікарів всіх спеціальностей з усієї України. Це фахові і високоморальні люди, що мають високий авторитет серед колег і пацієнтів, управлінський і науковий досвід: до складу керівних органів ВУЛТ входять 4 екс-міністри охорони здоров’я України, відомі в Україні і світі вчені-медики. Протягом чверті століття ці люди працюють над створенням нової системи охорони здоров’я в різноманітних експертних і громадських радах, комісіях і вони мають право на те, щоб до їх думки дослухалися, а їхній досвід та напрацювання не марнувалися.

Члени ВУЛТ незмінно дотримуються принципів медичного нейтралітету і ВУЛТ є поза політикою,
але вимогою українських лікарів є творення відповідальної державної і регіональних політик в охороні здоров’я
на благо народу України.