З НАГОДИ 85-РІЧЧЯ ПОЧЕСНОГО ПРЕЗИДЕНТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА, ПРЕЗИДЕНТА СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ ДОКТОРА ЛЮБОМИРА ПИРОГА

1

Господь сповна обдарував його талантом лікаря і патріота!

Михайло Воробець,

 Рогатинська земля, 26.02.11.

 

Українська лікарська спільнота сповнена гордості, що і до сьогодні в її діяльності активно бере участь славний син української землі

Любомир Антонович Пиріг – академік Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки, Лауреат державної премії України, доктор медичних наук, професор, депутат Верховної Ради України 1-го скликання (1990-1994).

Доктор Любомир Пиріг своєю працею і життєвим прикладом зробив неоціненний внесок у відродження Українського Лікарського Товариства на рідних теренах, разом із знаними закордонними колегами сприяв єднанню українського лікарства по цілому світу.  В останні роки радянської доби йому вдалося налагодити контакти із українськими колегами-лікарями із-за кордону. Любомир Пиріг був обраний першим президентом відродженого Всеукраїнського Лікарського Товариства  і очолював його з 1990  по 2007 (в теперішній час – почесний президент), з 2000-го року він – Президент Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. З моменту створення ВУЛТ під його керівництвом почергово кожні два роки проводилися з’їзди Всеукраїнського Лікарського Товариства і конгреси Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. Сьогодні Любомир Антонович очолює організаційний комітет чергового XVI конгресу СФУЛТ, який заплановано на 17-23 серпня цього року в Берліні і Києві.

Зрозуміло, що такі вагомі громадські досягнення стали можливими, тому, що  вони опираються на високі професійні і людські чесноти  і величезний творчий доробок: науковий, публіцистичний і філателістичний.  Академік Любомир Пиріг є автором (співавтором) близько 600 наукових публікацій (в т.ч. посібників, монографій) головним чином в галузі нефрології, організації медичної допомоги, близько 200 публікацій (в т.ч. 4-х збірників) медико-публіцистичного плану (громадська діяльність медиків, біоетика та ін.). Переконливо і остаточно доказав ефективність санаторно-кліматичного лікування хворих хронічним гломерулонефритом і після трансплантації нирки в умовах Південного берега Криму.

Л.А. Пиріг був першим головним нефрологом Міністерства охорони здоров’я України (1979-1994), ініціатором створення і першим президентом Української асоціації нефрологів (1982-2005; в теперішній час – почесний президент),

Нагороджений орденами «Знак пошани» (1986), Ярослава Мудрого (2007), почесними грамотами Верховної Ради, Кабінету міністрів, МОЗ України, почесними грамотами і медалями численних громадських організацій.

Нижче подані основні віхи великого творчого шляху Любомира Пирога – справжнього українця і високодостойного лікаря.

 

Д-р Олег Мусій, Президент ВУЛТ, народний депутат України

Д-р Микола Тищук, голова правління ВУЛТ

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ Л. А. ПИРОГА

 pyrig

Пиріг Любомир Антонович народився 1 березня 1931 року в хлі­боробській родині в м. Рогатині Станіславівського воєводства Речі Посполитої Польщі (тепер Івано-Франківська область, Україна).

1937 р. — пішов до 1-го класу «Рідної школи» в Рогатині.

1948 р. — закінчив з медаллю десятирічну середню школу в Ро­гатині і вступив на лікувальний факультет Львівського медичного інституту.

 

 

  • 1954 р. — закінчив з відзнакою Львівський медичний інститут, рекомендований на наукову роботу (аспірант кафедри загальної гі­гієни).
  • 1955 р. — перервав навчання в аспірантурі за власним бажанням у зв’язку з переходом на клінічну роботу.

1955-1958 рр. — ординатор, заступник головного лікаря з ліку­вальної роботи санаторію «Мармуровий палац» курорту Моршин.

1958-1961 рр. — аспірант кафедри терапії Київського інституту вдосконалення лікарів та (згодом) відділу клінічної фармакології Українського інституту клінічної медицини ім. акад. М. Д. Стражеска.

  • 1962 рр. — лікар-науковець відділу цього ж інституту.

1962 р. — захист кандидатської дисертації «Деякі показники функціонального стану шлунка при лікуванні ревматизму та інфек­ційного неспецифічного поліартриту АКТГ і кортизоном».

  • 1972 рр. — асистент, доцент кафедри терапії Київського державного медичного інституту ім. акад. О. О. Богомольця.

1971 р. — присвоєно вчене звання доцента.

  • 1973 рр. — завідувач кафедри лікувальної фізкультури і лі­карського контролю Київського державного медичного інституту ім. акад. О. О. Богомольця.
  • 2002 рр. — завідувач відділу терапевтичної нефрології Ки­ївського НДІ урології та нефрології (Інституту урології та нефрології АМН України).

І976-1990 рр. — заступник директора з наукової роботи цього ж інституту.

1978 р. — захист докторської дисертації «Эволюция острого и хронического гломерулонефрити».

1979-1993 рр. — головний нефролог МОЗ України.

1982-2005 рр. — президент, з 2005 р. — почесний президент Укра­їнської асоціації нефрологів.

1988 р. — присвоєно вчене звання професора.

1990-1994 рр. — народний депутат Верховної Ради України, го­лова підкомісії збереження генофонду нації та надзвичайних ситуа­цій Комісії з питань охорони здоров’я.

1990-2007 рр. — президент, з 2007 р. — почесний президент Все­українського Лікарського Товариства.

  • р. — обраний членом НТШ (Львів).
  • р. — обраний членом-кореспондентом НАН України.
  • р. — присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України.
  • р. — обраний академіком АМН України.

1995-2010 рр. — завідувач, з 2010 р. — дотепер — професор ка­федри нефрології та нирково-заміснбї терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

2000 р. — дотепер — президент Світової Федерації Українських Лікарських Товариств.

2012 р. — член Громадської ради МОЗ України, член Ради з клі­нічної медицини та радник Президента НАМИ України, спеціалі­зованої Вченої ради при НМАПО, президії Товариства терапевтів України, редколегій та редакційних рад численних медичних пері­одичних видань, редколегії Енциклопедії сучасної України, вченої ради Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, член президії та голова медичної секції Товариства «Україна-Світ», член президії Правління Івано-Франківського земляцтва в Києві, член ко­місії з біоетики НАН України, член експертної ради ДАК МОН МС України.

НАГОРОДИ Л. А. ПИРОГА

Знак «Відмінник охорони здоров’я» (1976).

Почесна грамота МОЗ УРСР (1981).

Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982).

Почесна грамота Всесоюзного товариства терапевтів (1985).

Орден «Знак пошани» (1986).

Почесна грамота Українського Лікарського Товариства Північної Америки (1989).

Почесні грамоти Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (1992,1996,1998,2000,2006).

Почесна грамота Президії НАН України (2000).

Медаль (2003) і Почесні грамоти (2001, 2006) Президії АМН України.

Почесна грамота Верховної Ради (2010).

Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2003).

Почесна грамота Київського міського Голови (2002, 2004).

Почесна грамота Асоціації філателістів України.

Диплом і Почесна відзнака Товариства «Україна-Світ».

Диплом до 2000-ліття Різдва Христового від УПЦ Київського па­тріархату (2000).

Орден Святого Рівноапостольного кн. Володимира Великого III ступеня.

Орден Ярослава Мудрого (2007).

Медаль ім. акад. М. Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» (2009).

Хрест Пантелеймона Цілителя МОЗ України (2010).

Медаль Івано-Франківської обласної держадміністрації та обласної ради народних депутатів

«За заслуги перед Прикарпаттям» (2011).

Три дипломи «Національної медичної премії» (2010).

Лауреат фонду Тараса Шевченка (1996).

Лауреат премії ім. Олекси Гірника (2005).

Почесний доктор Одеського державного медичного університету (1996)

Почесний член Українського Лікарського Товариства у Львові (1998).

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2009).

Грамота Департаменту охорони здоров’я МО України (2008).

Відзнака НМАПО ім. П. Л. Шупика (2009).

Медаль Мар’яна Панчишина УЛТ у Львові (2010).

Відзнака НАН України «За наукові заслуги» (2011).

Медаль «За працю та звитягу в медицині» (ВУЛТ, 2011).

Медаль «За лікарську честь» (ОКО ВУЛТ, 2015).

 

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК

(сухі цифри станом на 2012 рік)

НАУКОВА ПРАЦЯ

Наукові праці                                                                                                              551

Винаходи                                                                                                                       7

Дисертації, захищені під керівництвом Любомира Пирога           24

(кандидатські  21, докторські 3)

Рецензії, інформації, участь у дискусіях                                                    75

Методичні рекомендації, посібники, інформаційні листи                             41

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ІНТЕРВ’Ю

Медико-публіцистичні статті                                                                          178

Публіцистика                                                                                                                             52

Опубліковані інтерв’ю                                                                                           68

Публікації «Філателістична україністика»                                                              146

Участь у філателістичних виставках                                                           35

Спогади                                                                                                                          37

Література про Любомира Пирога                                                                 89

Рецензії на збірку статей «Медицина і українське суспільство»               12 2

Залиште свій коментар

коментарів

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>